Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)

Nuacht

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.

Scagadh de réir

Nuacht (395)

RSS
Torthaí ó 1 go 10
Remote workers and their right to disconnect: regulating telework in the EU
 • Alt nuachta

Sa lá atá inniu ann, cuireann go leor fostaithe a gcuid seirbhísí ar fáil go cianda, go páirteach nó go hiomlán. Le huirlisí TFC lenar féidir linn a bheith ‘ar líne’ an t-am ar fad, tá sé ríthábhachtach ár gcuid ama pearsanta agus ár bhfolláine a chosaint. Cén chaoi a bhfuil aghaidh á tabhairt ag an AE ar an tsaincheist?

 • Am léitheoireachta: 4 nóiméad
Enter the EURES30 video competition and win a trip to Bratislava!
 • Alt nuachta

Tá EURES ag ceiliúradh 30 bliain de sheirbhísí soghluaisteachta poist ar ardchaighdeán agus é mar fhís aige go mbeidh an Eoraip ina ceann scríbe gairme tarraingteach do chuardaitheoirí poist óga. Is é is aidhm don Chomórtas Físe Óige #EURES30 tú a thabhairt céim níos gaire do do rogha poist.

 • Am léitheoireachta: 3 nóiméad
The rise of multicultural teams: how to ensure they are successful
 • Alt nuachta

Tá athrú suntasach tagtha ar an gcaoi a gcomhoibrímid ar fud eagraíochtaí agus laistigh díobh mar gheall ar an réabhlóid dhigiteach agus normalú na cianoibre. Tá leitheadúlacht foirne traschultúrtha ag méadú go tapa – rud lena dtugtar brí nua don chaoi a gcuirtear obair bhuíne i gcrích.

 • Am léitheoireachta: 4 nóiméad
Want to make your cover letter stand out? Here’s how
 • Alt nuachta

Tá ré na hearcaíochta digití faoi lán seoil, agus tá fostóirí ag fáil níos mó iarratas ná riamh ar phoist. Cad is féidir leat a dhéanamh chun d’iarratas a chur ar bharr an liosta roghnúcháin? D’fhéadfadh sé go ndéanfadh do litir chumhdaigh cúis mhaith.

 • Am léitheoireachta: 5 nóiméad
Striking the right balance between work and personal time
 • Alt nuachta

Caithfidh an gnáthdhuine thart ar aon trian dá saol i mbun oibre. Agus na línte idir an obair agus an súgradh ag éirí níos doiléire, tá sé tábhachtach bealaí a oibriú amach chun na 90 000 nó mar sin uair an chloig a choinneáil ó chur isteach ar an gcuid eile dár saol.

 • Am léitheoireachta: 5 nóiméad
Belgium to Sweden: how one family moved for a low-stress life close to nature
 • Alt nuachta

Chuaigh forbróir bogearraí Bram agus altra Kelly i dteagmháil le EURES chun comhairle a fháil faoi aistriú ón mBeilg chun na Sualainne go luath in 2020. Ceithre bliana ina dhiaidh sin, tá siad féin agus a mbeirt leanaí socraithe go sona ann – in ainneoin an dúshláin a bhain le dul ar imirce le linn na paindéime COVID-19.

 • Am léitheoireachta: 5 nóiméad
Put Artificial Intelligence to work for you
 • Alt nuachta

Tá níos mó agus níos mó áiteanna oibre anois ag baint lántairbhe as an aois dhigiteach trí úsáid a bhaint as IS mar chuid dá bpróisis, agus tá tús á chur acu le ré d'athrú ó bhonn. Níl aon amhras ach go bhfuil ár modh oibre á athrú ó bhonn ag IS, agus is treocht í seo a bhfuilimid ag iarraidh tairbhe a bhaint aisti.

 • Am léitheoireachta: 4 nóiméad