Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)

Cad is féidir leis an Europass nua a dhéanamh duitse?

Is é Europass do thacar uirlisí agus faisnéise ar líne saor in aisce chun cabhrú leat gach céim den fhoghlaim agus den fhorbairt atá ar siúl agat a bhainistiú.

Is féidir Europass a úsáid mar thacar pearsanta uirlisí chun do chuid foghlama, taithí oibre nó eispéireas agus éachtaí pearsanta go léir a thaifeadadh in aon áit amháin. Is féidir CVanna éagsúla agus litreacha cumhdaigh a chruthú, tuiscint a fháil ar conas do scileanna agus do cháilíochtaí a chur i láthair agus doiciméid ghaolmhara a bhainistiú.

Aimsigh na huirlisí go léir a thairgeann Europass duit, amhail:

  • Próifíl Europass: áit ar féidir leat cur síos a dhéanamh ar do chuid scileanna, deiseanna spéisiúla forbartha agus foghlama a aimsiú, d’iarratais a bhainistiú agus CVanna agus litreacha cumhdaigh éagsúla a chruthú;
  • Faisnéis Aitheantais Dhigiteach Europass: ligtear duit céimeanna digiteacha, dioplómaí agus teastais ó institiúidí oideachais agus oiliúna a fháil agus a chomhroinnt. Is córas ar líne é atá saor in aisce agus daingean;
  • Aistriú éasca d’eolais ó EURES chun do phróifíl Europass a chruthú nó a mhalairt air sin, chun na poist atá ar fáil in EURES a fhiosrú;
  • Eolas úsáideach agus naisc le seirbhísí AE agus le seirbhísí náisiúnta a chabhróidh le tacú le d’fhorbairt nó le do shlí fhoghlama.

Is féidir le soláthraithe oideachais, oibrithe don óige, lucht déanta beartas, gairmithe gairmthreorach agus fostóirí seirbhísí ábhartha Europass a aimsiú freisin a mbainfidís tairbhe astu.

Aimsigh Europass agus cuir tús le do shlí ghairme anois!

Glac an chéad chéim eile agus cruthaigh do phróifíl Europass chun an leas is fearr a bhaint as do Europass.