Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article21 juni 2024European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion2 min read

Det finnes ikke noe bedre tidspunkt å satse på en karriere i byggebransjen på

Bygg og anlegg rangeres jevnlig blant de sektorene der mangelen på arbeidskraft i EU er størst. Det er systematisk blitt oversett som et karrierevalg, men tiden er inne for en stor forandring.

There’s no better time to pursue a career in the construction sector

Den siste rapporten fra EURES om mangel på og overskudd av arbeidskraft er krystallklar: Nesten halvparten av de yrkene der det er mangel på arbeidskraft, tilhører byggebransjen. Eksempler på dette er blant annet sveisere, rørleggere, elektrikere, betongarbeidere, gulvleggere, flisleggere, gipsarbeidere og malere.

Hvorfor står bygg og anlegg lavt på listen over potensielle karrierevalg?

En av de viktigste årsakene, som det også pekes på i denne rapporten, skyldes at sektoren oppleves som lite attraktiv, spesielt blant unge. Arbeid i byggebransjen blir ofte framstilt som slitsomt og potensielt farlig, og selve arbeidets art innebærer uvegerlig økte fysiske krav.

Dette kan også forklare hvorfor kvinneandelen i byggebransjen fortsatt er relativt lav i forhold til andre sektorer; bare 15 % av arbeidstakerne er kvinner.

Videre anses bygg og anlegg ofte som en ustabil sektor. Mesteparten av arbeidet utføres av underleverandører eller frilansere, og det innebærer ofte mye midlertidig og mobil jobbing. Dette kan virke avskrekkende for dem som er opptatt av stabilitet i jobben.

Bygg og anlegg er en av de smarteste karriereveiene du kan ta

For det første er den digitale og grønne omstillingen i ferd med å forandre sektoren. Behovet for ny infrastruktur, f.eks. sol- og vindparker, og oppgraderingen av eksisterende bygningsmasse for å oppfylle de nye energikravene skaper stadig nye spesialiseringer. Dette fører til et sterkt arbeidsmarked for byggebransjen, der det er mange muligheter og ofte svært konkurransedyktig lønn.

De fleste jobbene i sektoren er rimelig sikre av en annen grunn også. De har mindre risiko for å bli fortrengt av KI og automatisering fordi de krever stor fingerferdighet, tilpasningsevne samt evne til å ta beslutninger og løse problemer. Dette er KI rett og slett ikke rustet til å ta over.

Man arbeider dessuten med å skape kjønnsbalanse i sektoren. Initiativer som det EU-finansierte prosjektet «Women Can Build» har gjort store framskritt med å kartlegge kjønnsinkluderende strategier og luke ut den misforståelsen at bygg og anlegg ikke kan være «kvinnevennlig».

Byggearbeid kan også være svært givende på andre måter. Her er lagarbeid på sitt sterkeste, siden de forskjellige fasene i byggeprosjekter i stor grad er gjensidig avhengige av hverandre. Det dannes sterke nettverk som fremmer en følelse av tilhørighet.

Sist, men ikke minst betyr byggearbeid at man ser umiddelbare resultater av arbeidet ditt, og dette kan være svært motiverende og tilfredsstillende.

Les mer om hvorfor du bør vurdere å bli håndverker her.

 

Relevante lenker:

Derfor bør du vurdere å bli håndverker

Bygge opp karrieren: Slik får du din første jobb i bygg- og anleggsbransjen

Pact for Skills in Construction

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-land

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på X

EURES på LinkedIn

EURES på Instagram

Nærmere opplysninger

Temaer
  • Business /Entreprenørskap
  • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
  • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
  • Construction

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.