Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

Utlys en stilling

De fleste stillingene som utlyses på EURES jobbmobilitetsportal, er hentet fra jobbdatabasene til arbeidsmarkedsetatene i de landene som deltar i EURES. EURES’ søkemotor bruker Web Services-teknologien til å gjennomsøke alle de nasjonale jobbdatabasene i sanntid. Det er snakk om to typer stillinger:

  • "EURES-jobber" er stillinger hvor arbeidsgiveren har tilkjennegitt at han eller hun ønsker å rekruttere fra utlandet, og
  • alle andre stillinger som er utlyst i de nasjonale jobbdatabasene.

Hvis du ønsker å lyse ut en stilling i en nasjonal database og samtidig ønsker at den skal synes også på EURES-portalen, har du flere muligheter. Mange land tilbyr nettbaserte selvbetjeningsløsninger og callsentre. Opplysninger om hvordan du skal gå fram og hvem du skal kontakte i det enkelte land, finner du i tabellen nedenfor. Du vil få kontaktinformasjon for alle EURES-konsulenter ved å klikke på "Kontakt en EURES-konsulent" i høyre kolonne.

Merk at du kanskje trenger et brukernavn for å få tilgang til selvbetjeningssystemene, og at enkelte land krever at du er registrert som arbeidsgiver i landet før du kan utlyse en stilling der.