Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel21 juni 2024Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Nu är bästa tiden att göra karriär inom byggbranschen

Byggbranschen står alltid högt på listorna över sektorer där det råder störst brist på arbetskraft i EU. Den har systematiskt förbisetts som karriärmöjlighet, men nu är det dags för en rejäl förändring.

There’s no better time to pursue a career in the construction sector

I den senaste Euresrapporten om brist på och överskott av arbetskraft står det klart att nästan hälften av de yrken som betecknas som bristyrken finns inom byggbranschen. Det gäller till exempel, men inte enbart, svetsare, rörmokare, elektriker, betongarbetare, golvläggare, plattsättare, plåtslagare och målare.

Varför ligger byggbranschen långt ner på listan över potentiella karriärmöjligheter?

Ett av de viktigaste skälen, som också lyfts fram i denna rapport, är att branschen är oattraktiv, särskilt ur ungdomarnas perspektiv. Arbete inom byggbranschen beskrivs ofta som tråkigt och potentiellt farligt, med ökande fysiska krav som en naturlig del av jobbet.

Detta kan också förklara varför sysselsättningen bland kvinnor i byggbranschen fortfarande är relativt låg jämfört med andra sektorer: endast 15 procent av dem som jobbar inom branschen är kvinnor.

Byggbranschen uppfattas dessutom ofta som en instabil sektor. De flesta arbetena utförs på underleverantörs- eller frilansbasis, vilket ofta innebär ett stort antal tidsbegränsade och rörliga anställningar. Detta kan vara avskräckande för dem som siktat in sig på en stabil anställning.

Byggbranschen – ett av de smartaste karriärval du kan göra

För det första håller den digitala och gröna omställningen på att förändra sektorn. Behovet av ny infrastruktur, t.ex. sol- och vindkraftsparker, och uppgradering av befintligt byggnadsbestånd för att möta de nya energikraven skapar ständigt nya specialiseringar. Detta leder till en stark arbetsmarknad för byggbranschen, som erbjuder många valmöjligheter och goda chanser till hög lön.

De flesta jobb inom sektorn har en högre grad av anställningstrygghet även av en annan anledning. De är mindre benägna att bli undanträngda av AI och automatisering eftersom de kräver en hög grad av fingerfärdighet, anpassningsförmåga och besluts- och problemlösningsförmåga, som AI helt enkelt inte är utrustad för att ta över.

Det vidtas också åtgärder för att skapa en jämn könsfördelning inom sektorn. Initiativ som det EU-finansierade projektet ”Women Can Build” (kvinnor kan bygga) har gjort stora framsteg när det gäller att kartlägga könsinkluderande metoder och undanröja missuppfattningen att byggbranschen inte kan vara ”kvinnovänlig”.

Att jobba i byggbranschen kan vara mycket givande även på andra sätt. Lagarbetet är som starkast här, eftersom de olika stadierna i byggprojekten till stor del är beroende av varandra. Starka nätverk bildas, vilket främjar en känsla av tillhörighet.

Sist men inte minst innebär byggarbetets natur att du får se omedelbara resultat av ditt arbete, vilket kan vara oerhört motiverande och tillfredsställande.

Läs mer om varför du bör överväga en karriär inom ett hantverksyrke här.

 

Länkar:

Därför bör du överväga att välja ett hantverksyrke

Karriär inom byggbranschen: Tips på hur du hittar ditt första jobb

Pakten för kompetens inom byggbranschen

Läs mer:

Europeiska jobbdagarna

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på X

Eures på LinkedIn

Eures på Instagram

Teman
  • Företag /Entreprenörskap
  • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
  • Ungdom
Relaterade avsnitt
Sektor
  • Construction

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.