Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

Råd og tips

Denne delen er spesielt myntet på jobbsøkere i universitets- eller høgskolesektoren og akademikere generelt, dvs. studenter og nyutdannede, lærere og forskere. Ettersom det er en del underdekning i visse jobbsektorer i en del EU-land, har høyt kvalifiserte jobbsøkere gode sjanser til å finne arbeid utenlands.

Hvis du skal ta fatt på yrkeskarrieren, vil ha en ny jobb eller gjennomføre opplæring i et annet land i EØS og/eller Sveits, se seksjonene under og tilhørende lenker.

Overgangen fra studier til yrkesliv i utlandet

Overgangen fra skole til arbeid kan være en periode preget av mye usikkerhet. Er du i ferd med å fullføre (eller har du fullført) studiene dine? Ønsker du å flytte utenlands og jobbe i et annet EØS-land? Hvis du kan fremmedspråk, er fleksibel, besluttsom og kan tilpasse deg både en ny jobb, et nytt land og en ny kultur, da har du det som skal til for å få en internasjonal karriere!

SEKS TRINN MOT EN YRKESKARRIERE I UTLANDET

Overgangen fra studier til yrkesliv i utlandet kan være skummel. I tillegg er det å søke jobb ofte både utfordrende og krevende! For å lette overgangen har vi utarbeidet en liste med seks trinn og nyttige "råd og tips" som du kanskje bør ta i betraktning før du flytter til et annet land. Klikk på punktene for å komme til den aktuelle siden.

Råd og tips...

For ytterligere informasjon og hjelp til å takle overgangen fra studentlivet til et yrkesaktivt liv i utlandet, se også andre nettsteder ved å klikke på "Informasjon og jobbmuligheter for akademikere" under "Relevante lenker".

Og sist men ikke minst: Over 1000 EURES-konsulenter tilbyr informasjon om og hjelp med alt som har med det europeiske arbeidsmarkedet å gjøre. Start med å kontakte en EURES-konsulent i hjemlandet ditt. Kontaktinformasjon for EURES-konsulenter finner du ved å klikke på "Kontakt en EURES-konsulent".

Forskerkarrierer

Forskere kan ha fordel av å studere eller jobbe i andre medlemsstater, og her er Den europeiske mobilitetsportalen for forskere nyttig. Et nytt nettsted – "EURAXESS - Researchers in motion"   – er nå tilgjengelig med et bredt spekter av tjenester. Her finner forskere alt de trenger å vite når de ønsker å fremme sin karriere og personlige utvikling ved å flytte til et annet land. Dette er en gratis, spesialtilpasset tjeneste hvor du vil finne utfyllende, oppdatert informasjon om ledige stillinger og finansieringsmuligheter uansett forskningsfelt, i hele Europa. Tjenesten fungerer også som et første stoppested hvis du vil vite mer om hvilke rettigheter du har, eventuelt hvilke rettigheter forskningsinstitusjonene har, og inneholder flere lenker til hjelp både før og etter du flytter. Se "Beslektede emner" for mer informasjon.

MERKNAD

Husk at du under "Bo & Arbeid" på EURES-portalen finner nærmere opplysninger for de enkelte medlemslandene i EURES i faktaarkene om emnene under "Råd og tips".

Du finner nærmere opplysninger om Den europeiske union og om borgernes rett til å bosette seg, studere og arbeide i en annen medlemsstat i relevante lenker på EUROPA-portalen.