Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

Hjelp & support

I denne delen finner du svarene på et utvalg spørsmål som ofte blir stilt, samt annen informasjon som kan komme til nytte.

Dersom du ikke finner informasjonen du ser etter her, er du velkommen til å kontakte vår helpdesk.

EURES’ Nettverk

EURES' internettjenester

Jobbmobilitet

Finne arbeid i EURES

CV On-Line

Arbeidsgivere

Tips og råd om å finne jobb

EUs kontaktpunkter for borgere og bedrifter

Som en EU-statsborger - eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge - har du visse rettigheter når du utfører diverse ting i andre europeiske land. Dette omfatter flytting, opphold, studier og forretningsarbeid.

Enten du leter etter mer informasjon om EU-relaterte temaer, har behov for personlig bistand eller rådgivning i forbindelse med et konkret EU-relatert spørsmål eller har et problem som må løses på EU-nivå, vil du via denne siden kunne få rask og direkte tilgang til den instansen som kan gi deg svar.

EUs kontaktpunkt for borgere og bedrifter

Mandag – Fredag 08:30-18:00 (sentraleuropeisk tid).
Spørsmålene dine blir besvart på engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk.

Jeg flytter utenlands i Europa – hvordan får jeg oppholdstillatelse? Hva er reglene om roamingskostnader? Min flytur har blitt kansellert - hva er mine rettigheter? Hva EU-tilskudd kan min organisasjon søke om? For svar på alle disse spørsmålene og mer, kontakt den sentrale informasjonstjenesten fra Europe Direct.