Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

EURES – juridisk merknad

Ansvarsfraskrivelse

EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA) driver dette nettstedet for å gi allmennheten bedre tilgang til informasjon om pågående arbeid og EUs politikk generelt. Vårt mål er å holde denne informasjonen oppdatert og korrekt. Hvis vi blir gjort oppmerksom på feil, vil vi forsøke å rette dem. ELA påtar seg imidlertid ikke noen form for ansvar for informasjonen på dette nettstedet.

Denne informasjonen er

  • kun av generell karakter og tar ikke hensyn til de spesifikke omstendighetene til en bestemt person eller enhet.
  • ikke nødvendigvis omfattende, fullstendig, korrekt eller oppdatert
  • iblant inneholdende lenker til eksterne nettsteder som ELA ikke har kontroll over, og som ELA ikke påtar seg noe ansvar for
  • ikke profesjonell eller juridisk rådgivning (hvis du trenger spesifikke råd, bør du alltid konsultere en kvalifisert profesjonell).

Vær oppmerksom på at det ikke kan garanteres at et dokument som er tilgjengelig på nettet, nøyaktig gjengir en offisielt vedtatt tekst. Bare Den europeiske unions tidende (den trykte utgaven eller, siden 1. juli 2013, den elektroniske utgaven på nettstedet EUR-Lex) er autentisk og har rettsvirkning.

Det er vårt mål å minimere forstyrrelser forårsaket av tekniske feil. Enkelte typer data eller informasjon på nettstedet vårt kan imidlertid ha blitt opprettet eller strukturert i filer eller formater som ikke er feilfrie, og vi kan ikke garantere at tjenesten vår ikke vil bli avbrutt eller på annen måte påvirket av slike problemer. ELA påtar seg intet ansvar med hensyn til slike problemer som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet eller tilknyttede eksterne nettsteder.

Denne ansvarsfraskrivelsen er ikke ment å begrense ELAs ansvar i strid med eventuelle krav fastsatt i gjeldende nasjonal lovgivning eller å utelukke ELAs ansvar for forhold som ikke kan utelukkes i henhold til slik lovgivning.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne lenker

Nettstedet kan inneholde "eksterne lenker" til nettsteder som ELA ikke har kontroll over, og som ELA ikke påtar seg noe ansvar for.

Når besøkende på ELAs nettsteder velger å følge en lenke til et eksternt nettsted, er de underlagt det eksterne nettstedets retningslinjer for informasjonskapsler, personvern og juridiske forhold.

Overholdelse av gjeldende krav til personvern og tilgjengelighet på eksterne nettsteder som det lenkes til fra ELAs nettsteder, ligger utenfor ELAs kontroll og er det eksterne nettstedets eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse med hensyn til bifall

Formålet med enhver lenket referanse fra ELAs nettsteder til en bestemt ekstern ressurs, nettjeneste eller et nettsted er å supplere informasjonen som er tilgjengelig på ELAs nettsteder, og hjelpe besøkende med å finne slike nettsteder.

Slike lenkede referanser innebærer ikke at ELA bifaller den spesifikke eksterne ressursen, nettjenesten eller nettstedet, og heller ikke at ELA bifaller informasjonen i den lenkede referansen eller organisasjonene som eier de eksterne nettstedene.

Personvernregler

EU bryr seg om brukernes personvern. Personvernreglene EUs nettsteder innenfor domenet europa.eu.

Personvernregler

Opphavsrettserklæring

Opphavsrett © for hele innholdet på dette nettstedet tilhører, med mindre annet er oppgitt: EUs arbeidsmarkedsbyrå – ELA.

Gjenbruk er tillatt, forutsatt at ELA oppgis som kilde.

For individuelle dokumenter kan det generelle prinsippet om gjenbruk som er skissert ovenfor, være underlagt spesifikke vilkår, som angitt i merknader om opphavsrett i dokumentene. Brukere anbefales å lese disse individuelle merknadene om opphavsrett.

ELA- og EURES-logoen tilhører det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA) alene, og det er forbudt å bruke logoene uten skriftlig forhåndstillatelse fra ELA.