Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)

Kakor på Eures

Vi använder kakor på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller din mobila enhet när du besöker en webbplats.

Vi använder kakor för att säkerställa webbplatsens tekniska funktion och, om du samtycker till det, för att samla in statistik i syfte att förbättra vår kommunikation och de tjänster vi erbjuder till våra besökare.

Du kan även hitta information om kakor på våra kanaler i sociala medier.

Europa Analytics och användningen av kakor

Europa Analytics är ett analysverktyg som övervakar och utvärderar ändamålsenligheten och effektiviteten hos Europeiska arbetsmyndighetens, Eures, Europeiska datatillsynsmannens och Europeiska kommissionens webbplatser och de andra webbplatser som finns i kommissionens datacenter.

Verktyget bygger på en analysplattform med öppen källkod, Matomo (tidigare Piwik), som helt kontrolleras av kommissionen. Denna plattform gör det möjligt att skydda slutanvändarnas personuppgifter genom avidentifiering av IP-adresser och andra funktioner. Kakor kan även användas för att samla in anonymiserad statistik över besökarnas aktiviteter på våra webbplatser.

Dataskyddsinformation och dataskyddsåtgärder i Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga EU-institutionernas webbplatser är och vilket genomslag de har.

Om du inte samtycker till att tjänsten används kan du ange detta i informationsfältet som visas högst upp på den första sidan eller meddela Europa Analytics direkt.

Din surfupplevelse på EU-institutionernas webbplatser påverkas inte om du väljer att inte använda denna tjänst. Europa Analytics har konfigurerats för att använda huvuddomänen europa.eu (som används av EU-institutionernas webbplatser) och för att spara förstapartskakor.

Kakor (från Matomo) som används av Europa Analytics gör att kommissionen kan spåra följande uppgifter om sina besökare. Vi använder dessa uppgifter för att sammanställa statistikrapporter om besökarnas aktiviteter:

 • IP-adress (avidentifierad)
 • Plats: land, region, ort, ungefärlig latitud och longitud (geolokalisering)
 • Datum och tidpunkt för anrop (besök på webbplatsen)
 • Titel på den besökta sidan (sidtitel)
 • Webbadress till den besökta sidan (sid-URL)
 • Webbadress till den sida som besöktes före den aktuella sidan (hänvisnings-URL)
 • Skärmupplösning på användarens enhet
 • Lokal tid i besökarens tidszon
 • Filer som besökaren klickat på och laddat ner (nerladdning)
 • Länkar till en extern domän som besökarna klickat på (utgående länk)
 • Sidornas genereringstid (den tid det tar för webbsidorna att genereras av webbläsaren och sedan laddas ner: sidhastighet)
 • Webbläsarens huvudspråk (Accept Language-rubrik)
 • Webbläsarens version och insticksprogram (pdf, Flash, Java osv.), operativsystemets version, enhets-id (användaragentrubriken)
 • Språk på den besökta sidan
 • Kampanjer
 • Sökning på webbplatsen
 • Evenemang

För att förbättra rapporternas noggrannhet får Europa Analytics även tillgång till följande uppgifter som sparas i en förstapartskaka på vår webbplats:

 • Slumpmässigt och unikt besöks-id
 • Tidpunkt för den specifika besökarens första besök
 • Tidpunkt för den specifika besökarens föregående besök
 • Antalet besök av den specifika besökaren

Europeiska arbetsmyndigheten har överlåtit till kommissionen att samla in och behålla full kontroll över de uppgifter som samlas in med hjälp av förstapartskakor genom att spara uppgifterna på servrar som helt och hållet ägs och kontrolleras av kommissionen.

Förutom sessionskakor genererar Matomo även en beständig kaka med slumpmässiga id-uppgifter som gör att Europa Analytics kan upptäcka när en användare återvänder till webbplatsen. Denna kaka ligger kvar i 13 månader, varefter den tas bort automatiskt från användarens enhet.

 • Förstapartskakor är kakor som sätts av den webbplats som du besöker. Det är bara den webbplatsen som kan läsa kakorna.  Det kan även finnas en extern tjänst för att analysera hur besökarna använder webbplatsen. Europa Analytics sätter en egen kaka för att göra detta och använder inte externa parter.
 • Beständiga kakor är kakor som sparas på din dator och som inte raderas när du stänger webbläsaren, till skillnad från sessionskakor som raderas automatiskt.

Samtycke till insamling av aggregerad besöksstatistik

Standardinställningen är att din aktivitet på webbplatsen INTE spåras av Europa Analytics. Du kan dock välja att samtycka till att vi samlar in uppgifter om dina aktiviteter på vår webbplats för att vi ska kunna ta fram aggregerad statistik.

Om du har avaktiverat alla kakor kommer du att få ett informationsmeddelande om kakor vid varje besök på vår webbplats.

Begränsad tillgång till information

All kommunikation med analysdata krypteras via https-protokoll. De analysrapporter som tas fram av Europa Analytics kan endast nås via kommissionens autentiseringssystem (ECAS) av behörig personal vid kommissionen som hanterar Matomo, av den relevanta EU-institutionens personal eller av behöriga externa underleverantörer som har till uppgift att analysera, utveckla och/eller underhålla vissa webbplatser.

Avidentifiering av IP-adresser

Observera att uppgifter om din institution, din hemort och ditt hemland hämtas från din fullständiga IP-adress för statistiska ändamål. Dessa uppgifter sparas och aggregeras innan de avidentifieras. Europa Analytics använder en IP-avidentifieringsmekanism som automatiskt döljer en del av varje besökares IP (Internetprotokoll). Därmed blir det i praktiken omöjligt att identifiera en viss besökare endast via IP-adressen.

Besöksloggar

Europa Analytics raderar besöksloggarna automatiskt efter 13 månader. Aggregerade uppgifter sparas av kommissionen under en obestämd tid för analysändamål.

Kakor på sociala medier

Eures är aktivt på fem sociala medieplattformar. Våra konton på Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube stärker vår närvaro och synlighet på nätet.

 • När du besöker Europeiska arbetsmyndighetens webbplats sätts inte några kakor via länkarna till våra sociala medier.
 • Du kan titta på videoklipp från Eures, som vi även laddar upp på vår YouTube-sida. På webbplatsen finns även länkar till Facebook, Instagram, X och LinkedIn.
 • Om du klickar på LinkedIn-knappen på vår webbplats omdirigeras du till webbplatsen för LinkedIn, vars kakor och integritetspolicyer vi inte har någon kontroll över.
 • Om du klickar på ikonen för X (tidigare Twitter) på webbplatsen omdirigeras du till webbplatsen för X/Twitter, vars kakor och integritetspolicyer vi inte har någon kontroll över.
 • Detsamma gäller för Facebook och Instagram.

Tekniska kakor för webbapplikationer

Följande kakor tillämpas för de webbapplikationer som finns tillgängliga på Eures webbplats:

 • ”Sök arbete” och alla tillhörande funktioner (för gäster, registrerade arbetssökande och Eures personal)
 • ”Hitta kandidater” och alla tillhörande funktioner (för registrerade arbetsgivare och Eures personal)
 • ”Sök Euresrådgivare”
 • Länkar
 • Statistik
 • Mitt Eures

 

Kakor för besökarnas aktiviteter:

Namn

Tjänst

Syfte

Kakans typ och varaktighet

cck1

Samtycke till kakor

Sparar dina inställningar för kakor

(så att du inte blir tillfrågad igen)

Förstaparts sessionskaka, 6 månader

 

Funktionskakor (autentisering) :

Namn

Tjänst

Syfte

Kakans typ och varaktighet

CASTGC

EURES CAS

Eures autentiseringsuppgifter

Förstaparts sessionskaka,
raderas när du stänger webbläsaren

CASPRIVACY

EURES CAS

Eures autentiseringsuppgifter

Förstaparts sessionskaka,
raderas när du stänger webbläsaren

EURES_CAS_SESSIONID

EURES CAS

Eures autentiseringsuppgifter

Förstaparts sessionskaka,
raderas när du stänger webbläsaren

EURES_CAS_LOGGED_IN

EURES CAS

Eures autentiseringsuppgifter

Förstaparts sessionskaka,
raderas när du stänger webbläsaren

 

Funktionskakor (tekniska kakor):

Namn

Tjänst

Syfte

Kakans typ och varaktighet

XSRF-TOKEN

Generell för alla Eures webbapplikationer

Används för att förhindra attacker mellan webbplatser

Förstaparts sessionskaka,
raderas när du stänger webbläsaren

EURES_XXX_SESSIONID

EURES XXX applikation

Sessionsuppgifter för Eures

Förstaparts sessionskaka, raderas när du stänger webbläsaren

 

Analyskakor:

Namn

Tjänst

Syfte

Kakans typ och varaktighet

_pk_id#

Tjänst för besöksstatistik

Räknar webbplatsbesök (anonymt – användarens personuppgifter samlas inte in)

Beständig förstapartskaka, 13 månader

_pk_ses#

Tjänst för besöksstatistik

Identifierar vilka sidor som besökaren har öppnat under ett besök på webbplatsen

(anonymt – användarens personuppgifter samlas inte in)

Beständig förstapartskaka, 30 minuter

Kontakt

Du kan fråga oss om hur vi använder kakor genom att kontakta vårt data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (dataskyddsombud).