Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)

Eures tjänster

Eures är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare i de 27 EU-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge.

Nätverket består av Europeiska samordningsbyrån, nationella samordningskontor, Eurespartner och associerade Eurespartner.

Partner i nätverket kan vara offentliga arbetsförmedlingar, privata arbetsförmedlingar, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Dessa olika partner tillhandahåller information, placeringar och rekryteringstjänster till arbetsgivare och jobbsökande. Den europeiska respektive de nationella samordningsbyråerna övervakar organisationen av aktiviteterna på europeisk respektive nationell nivå.

Eures har vidare en viktig roll att spela när det gäller att tillhandahålla specifik information och underlätta placeringar till hjälp för arbetsgivare och arbetstagare i gränsregioner i Europa.

I praktiken erbjuder Eures sina tjänster via portalen och genom ett nätverk bestående av omkring 1 000 enskilda Euresrådgivare som hanterar den dagliga kontakten med arbetssökande och arbetsgivare i hela Europa.

Vad kan Eures göra för dig?

Eures hjälper arbetssökande att hitta arbete och arbetsgivare att rekrytera från hela Europa

EU:s princip om fri rörlighet för arbetstagare anses vara en av de viktigaste rättigheterna för Europas medborgare. Den innebär att du kan flytta till valfri EU-medlemsstat eller till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz för att arbeta eller söka jobb.

Det kan dock kännas både skrämmande och svårt att ta steget. Det är där Eures kommer in i bilden. Vårt syfte är nämligen att hjälpa och stödja arbetssökande och arbetsgivare som vill arbeta och söka arbetskraft i andra europeiska länder.

Vi erbjuder en lång rad tjänster, tillgängliga via Euresportalen eller genom vårt omfattande nätverk med fler än tusen rådgivare som arbetar inom Eures medlems- och partnerorganisationer.

Eures tjänster för arbetssökande och arbetsgivare omfattar bland annat följande:

  • Matchning av lediga tjänster med meritförteckningar på Euresportalen.
  • Information, vägledning och andra stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare.
  • Tillhandahållande av information om levnads- och arbetsvillkor i EU:s medlemsstater, till exempel angående beskattning, pensioner, sjukförsäkring och socialförsäkring.
  • Särskilda stödtjänster för gränsarbetare och arbetsgivare i gränsregioner.
  • Stöd till särskilda grupper inom ramen för "Eures Targeted Mobility Schemes"
  • Initiativ till stöd för dynamiska rekryteringsevenemang genom plattformen för europeiska jobbdagar på nätet (European Job Days).
  • Information om och tillgång till stöd efter anställning, till exempel språkutbildning och integrationshjälp i det nya landet.

Besök de olika delarna av vår webbplats för att få veta mer om Eures tjänster. På sidan Eures i ditt land hittar du kontaktuppgifter till Eures medlemmar och samarbetspartner, och kan även välja att komma i direktkontakt med en Euresrådgivare per telefon, post eller via vår chattfunktion. Du kan också kontakta Eures hjälpcentral för hjälp med hur du använder portalen eller om du har andra frågor.