Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)

Annonsera ett jobb

De flesta jobben på Euresportalen för jobbrörlighet kommer från de databaser över lediga tjänster som förvaltas av de offentliga arbetsförmedlingarna i de länder som medverkar i Eures. Med hjälp av Web Services-tekniken (informationsutbyte mellan webbplatser) söker Eures sökmotor direkt och i realtid igenom alla nationella databaser efter jobb. Det finns två typer av jobb:

  • ”Euresjobb”, där arbetsgivaren har uttryckt önskan om att rekrytera i utlandet.
  • Övriga jobb som registrerats i de nationella databaserna över lediga tjänster.

Om du vill annonsera ut ett jobb i en nationell databas över lediga tjänster och därmed också lägga ut det på Euresportalen har du flera möjligheter att välja på. Många länder har självbetjäningstjänster på Internet och teletjänstcentraler. Av tabellen nedan framgår hur man ska gå till väga och vem man ska kontakta i respektive land. Kontaktuppgifter för samtliga Euresrådgivare får du genom att klicka på ”Kontakta en Euresrådgivare” i kolumnen till vänster.

Observera att det ofta krävs ett användarnamn för att det ska gå att använda självbetjäningssystemen och att vissa länder kräver att du är registrerad som arbetsgivare i landet i fråga för att du ska kunna annonsera ut jobb där.