Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)

Eures i gränsregioner

En stor del av EU, cirka 40 procent, utgörs av gränsregioner mellan två eller flera EU-länder och där bor nästan två miljoner gränspendlare. Enligt den senaste rapporten om arbetskraftens rörlighet i EU bor över 1,3 miljoner människor i EU i ett land och arbetar i ett annat.

Personer som pendlar över gränserna kan dagligen stöta på olika hinder, eftersom ländernas regler och socialförsäkrings-, skatte- och rättssystem skiljer sig åt. Dessutom är kollektivtrafiken ofta mindre utbyggd i gränsregionerna än inom landet, vilket gör det svårare att arbeta utomlands i EU.

Eures hjälper gränspendlare att övervinna hindren genom att stödja partnerskap över gränserna inom Europeiska socialfonden+.

I partnerskapen samarbetar Euresmedlemmar och Eurespartner över gränserna för att underlätta för både arbetstagare och arbetsgivare. Organisationer som inte ingår i Euresnätverket får också delta om de kan bidra till förbättringar. Samarbetspartnerna är ofta arbetsförmedlingar, arbetsgivargrupper, universitet, branschorganisationer, fackföreningar och handelskammare.

År 2024, 2025 och 2026 får sex gränsöverskridande partnerskap med åtta deltagarländer finansiering från Europeiska socialfonden+. Dessutom är flera andra partnerskap aktiva utan ekonomiskt stöd från EU.

Nedan hittar du de partnerskap som får stöd från Europeiska socialfonden+. Klicka på länkarna för att läsa mer om partnerskapen och deras verksamhet och tjänster eller för att be om stöd eller mer information:

 

Det övergripande målet för partnerskapen är att utbyta information och råd till arbetssökande och arbetsgivare om arbete och anställning över gränserna och att erbjuda jobbförmedlingsmöjligheter och tjänster före och efter rekryteringen.

Partnerskapen har experter som kan hjälpa arbetstagare i alla faser av arbetslivet och svara på praktiska frågor om arbete över gränserna.

Partnerskapen övervakar också hur många arbetstagare som pendlar över gränserna och hur arbetsmarknaden utvecklas. De identifierar även hinder som kan hämma arbetstagarnas fria rörlighet på den regionala arbetsmarknaden i olika länder.

Varje år anordnar partnerskapen en rad aktiviteter för både arbetssökande och arbetsgivare.

Vill du veta mer om jobbmöjligheter i din region? Kontakta en Euresrådgivare för de gränsöverskridande partnerskapen.