Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)

Eures i gränsregioner

 

Omkring 40 procent av EU:s yta består av gränsregioner mellan olika medlemsländer med nästan 2 miljoner gränsarbetare enligt den senaste rapporten om arbetskraftens rörlighet inom EU.

Personer som pendlar för att arbeta i grannlandet kan dagligen stöta på olika hinder, eftersom ländernas regler och socialförsäkrings-, skatte- och rättssystem skiljer sig åt. Arbetsgivarna i gränsregionerna stöter också på många hinder när de rekryterar personal från grannländerna.

De gränsöverskridande Eurespartnerskapen hjälper arbetstagare och arbetsgivare att lösa problemen via Europeiska socialfonden+ (ESF+).

I det här korta videoklippet kan du se hur partnerskapen fungerar och hur de kan hjälpa dig:

Euresmedlemmar och Eurespartner samarbetar över gränserna för att underlätta för både arbetstagare och arbetsgivare. Organisationer som inte ingår i Euresnätverket får också delta om de kan bidra till det arbetet. Samarbetspartnerna är ofta arbetsförmedlingar, arbetsgivargrupper, universitet, branschorganisationer, fackföreningar, handelskammare och regionala förvaltningar.

De gränsöverskridande Eurespartnerskapen utbyter information och råd till arbetssökande och arbetsgivare om arbete och anställning över gränserna och erbjuder jobbförmedlingsmöjligheter och tjänster före och efter rekryteringen. Partnerskapen har experter som kan hjälpa arbetstagare under hela deras arbetsliv och svara på praktiska frågor om arbete över gränserna.

Partnerskapen kartlägger också hur många arbetstagare som pendlar över gränserna och hur arbetsmarknaden utvecklas. De identifierar även hinder som kan hämma arbetstagarnas fria rörlighet på den regionala arbetsmarknaden i olika länder.

 

År 2024, 2025 och 2026 får sex gränsöverskridande Eurespartnerskap med åtta deltagarländer finansiering från Europeiska socialfonden+.

EURES-T Grande Région

(Belgien, Frankrike, Tyskland och Luxemburg)

EURES-T Oberrhein/Rhin supérieur

(Frankrike, Tyskland och Schweiz)

EURADRIA

(Italien och Slovenien)

EURES-T Andalucía-Algarve

(Portugal och Spanien)

EURES-T Extremadura-Alentejo

(Portugal och Spanien)

EURES-T Norte de Portugal-Galicia

(Portugal och Spanien)

Dessutom finns det partnerskap som fungerar utan ekonomiskt stöd från EU eller med olika EU-finansieringsmodeller:

EURES-T Beskydy

(Tjeckien, Polen och Slovakien)

Vill du veta mer om jobbmöjligheter i din region? Kontakta en Euresrådgivare för de gränsöverskridande partnerskapen.