Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия6 Септември 2023 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Тайната за използване на обратната връзка от вашия ръководител като катализатор за растеж

Обратната връзка от вашия ръководител е изключително важна за професионалното ви развитие и професионалния ви растеж. В тази статия споделяме най-добрите начини за реагиране и действия по положителен и ефективен начин при обратна връзка от вашия ръководител.

The secret to using your manager’s feedback as a catalyst for growth

Действайте по положителен начин

Никога не е приятно да се чуе негативна обратна връзка и това често може да бъде демотивиращо. Опитайте се обаче да не приемате лошите отзиви лично, тъй като ръководителят ви е на ваша страна. Не бързайте да реагирате и отделете малко време, преди да отговорите. Трябва да се опитате да възприемете обратната връзка като възможност за учене и растеж. Слушайте непредубедено и задавайте въпроси, за да изясните повдигнатите теми. Така ще покажете на ръководителя си, че сте професионалист и искате да продължите напред. Не забравяйте, че ръководителят ви иска най-доброто за вас и иска да ви помогне да постигнете целите и стремежите си в рамките на фирмата.

Съставете план за действие.

Работете с ръководителя си, за да съставите план за действие занапред. Най-важното е да определите конкретни и осъществими стъпки, които можете да предприемете, за да приложите обратната връзка от ръководителя ви. След това помислете за дейностите и действията, които трябва да предприемете, за да постигнете целите си. Опитайте се да ги направите постижими и управляеми, като определите крайни срокове и нива на приоритет за всяка задача. Планът за действие не трябва да бъде завършен документ, можете да го актуализирате и ревизирате. Помислете за това как ще контролирате и оценявате напредъка си и как ще проследявате представянето и резултатите си. Това е важно, за да се гарантира, че успешно приемате обратната връзка от вашия ръководител.

Определете силните си качества

Обратната връзка е от съществено значение, за да ви помогне да направите подобрения в ключови области и да стигнете до следващото ниво в професионалното си развитие. Обикновено се съсредоточаваме върху слабостите си, но не забравяйте да разпознавате и силните си качества. Това е важно, тъй като силните ви качества могат да ви помогнат да приложите изцяло обратната връзка от ръководителя ви. Съставете списък с всички ваши силни качества в една колона, а в друга колона — обратната връзка от вашия ръководител и точките за действие. Оттук нататък следва да е ясно кои качества може да се използват за успешното изпълнение на дадена точка за действие. Например, ако имате силни комуникационни умения, можете да използвате това качества, за да подобрите работата на вашата длъжност. Важно е да запомните силните си страни и как можете да ги използвате, за да можете да допринесете за фирмата.

Последващи действия и актуализация

Поддържането на редовен контакт с вашия ръководител след получаването на обратна връзка е един от най-добрите начини да покажете, че прилагате в действия обратната връзка. Планирайте веднъж на две седмици или веднъж в месеца срещи онлайн или лично, за да обсъдите напредъка си и всички предизвикателства, с които може да се сблъскате. Ако срещате трудности, по-добре е да повдигнете този въпрос. Трябва предварително да подготвите конкретни примери, за да покажете на ръководителя си как се справяте с предишната обратна връзка. Не забравяйте, че вашият ръководител е там, за да ви помага, така че не се колебайте да поискате повече обратна връзка и подкрепа.

Искате повече съвети за това как да успеете в професионалното си развитие? Вижте нашата статия за социалните умения, които ще допринесат за професионалното ви развитие.

 

Връзки по темата:

Тези социални умения ще допринесат за професионалното ви развитие

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Бизнес /Предприемачество
 • Препоръки и съвети
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.