Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)

Обявяване на работно място

Повечето от длъжностите обявени в портала за професионална мобилност на EURES (Европейски служби по заетостта) идват от базите данни за вакантни длъжности, захранвани от обществените служби за заетост на страните участващи в EURES. Използвайки технология, наречена WebServices [Уеб-услуги], търсачката на EURES изпраща веднага, в реално време, запитване до всяка национална база данни за работни места. Длъжностите могат да бъдат два вида:

  • "длъжности на EURES ", които са работни места, за които работодателят е изразил интерес към назначаване на служители от други страни , или
  • всякакви други длъжности оповестени в националните бази данни с работни места.

Ако желаете да оповестите работно място в национална база данни за вакантни длъжности , както и в портала на EURES, разполагате с няколко алтернативи. Много страни предлагат решения като интернет-услуги на самообслужване и телефонни услуги. За да разберете как да действувате и към кое лице трябва да се обърнете в съответната страна, можете да използувате долупосочения списък. В него ще намерите необходими данни за контакт с всички съветници на EURES, чрез щракване върху бутона " Контакт със съветник на EURES " в колоната в ляво.

Моля, имайте предвид, че често пъти трябва да притежавате идентификация на потребител, преди да можете да използвате системите на самообслужване и че някои страните изискват да сте регистрирани като работодател в дадената страна, за да имате право да оповестявате вакантни длъжности в нея.