Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)

Правна бележка на EURES

Отказ от отговорност

Европейският орган по труда (ЕОТ) поддържа този уебсайт, за да подобри публичния достъп до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Целта ни е да поддържаме тази информация навременна и точна. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се опитаме да ги коригираме. Въпреки това ЕОТ не поема никаква отговорност по отношение на информацията в този сайт.

Тази информация

  • е единствено от общ характер и не е предназначена да разглежда конкретните обстоятелства на което и да е физическо или юридическо лице
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална
  • понякога e свързана с външни сайтове, върху които ЕОТ няма контрол и за които ЕОТ не поема отговорност
  • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се консултирате с подходящо квалифициран специалист).

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че даден документ, който е достъпен онлайн, възпроизвежда точно официално приет текст. Единствено Официалният вестник на Европейския съюз (печатното издание или, от 1 юли 2013 г., електронното издание на уебсайта EUR-Lex) е автентичен и има правна сила.

Наша цел е да сведем до минимум смущенията, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия сайт може да са били създадени или структурирани във файлове или формати, които не са лишени от грешки, и не можем да гарантираме, че услугата ни няма да бъде прекъсната или засегната по друг начин от такива проблеми. ЕОТ не носи отговорност за такива проблеми, възникнали в резултат на използването на този сайт или на които и да е свързани външни сайтове.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на ЕОТ в нарушение на изискванията, предвидени в приложимото национално законодателство, нито да изключи отговорността му по въпроси, които може и да не са изключени съгласно това законодателство.

Отказ от отговорност по отношение на външна връзка

Уебсайтът може да съдържа „външни връзки“ към уебсайтове, върху които ЕОТ няма контрол и за които ЕОТ не поема отговорност.

Когато посетителите на уебсайтовете на ЕОТ решат да последват връзка към който и да е външен уебсайт, те стават обект на бисквитките, поверителността и правните политики на външния уебсайт.

Спазването на приложимите изисквания за защита на данните и достъпност на външните уебсайтове, към които има връзки на уебсайтовете на ЕОТ, не е под контрола на ЕОТ и е изрична отговорност на външния уебсайт.

Отказ от отговорност във връзка с подкрепа

Целта на всяка свързана препратка от уебсайтовете на ЕОТ към конкретен външен ресурс, онлайн услуга или уебсайт е да се подсили информацията, налична на уебсайтовете на ЕОТ, и да се помогне на посетителите на тези уебсайтове.

Подобни свързани препратки не представляват подкрепа от страна на ЕОТ за конкретния външен ресурс, онлайн услуга или уебсайт, нито подкрепа за информацията, съдържаща се в свързаната препратка, нито подкрепа за организациите, които притежават външните уебсайтове.

Политика за поверителност

Европейският съюз се ангажира с неприкосновеността на личния живот на потребителите. Политиката за поверителност обхваща уебсайтовете на Европейския съюз в рамките на домейна europa.eu.

Политика за поверителност

Бележка относно авторските права

Авторско право © за цялото съдържание на този уебсайт, освен ако не е посочено друго: Европейски орган по труда — ЕОТ.

Повторната употреба е разрешена, при условие че ЕОТ бъде удостоверен като източник на материала.

За отделни документи общият принцип за повторна употреба, посочен по-горе, може да бъде предмет на конкретни условия, както е посочено в отделните бележки относно авторските права, съдържащи се в тях. Препоръчва се потребителите да се запознаят с индивидуалните бележки относно авторските права.

Логото на ЕОТ и на EURES е изключителна собственост на Европейския орган по труда — ЕОТ и употребата му е забранена без предварителното писмено разрешение на ЕОТ.