Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta6 Meán Fómhair 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Conas aiseolas ó do bhainisteoir a úsáid mar spreagadh fáis

Tá aiseolas ó do bhainisteoir riachtanach maidir le d’fhorbairt gairme agus le d’fhás gairmiúil. San airteagal seo, roinnimid na bealaí is fearr chun freagra a thabhairt agus chun gníomhú ar aiseolas ó do bhainisteora ar bhealach dearfach agus éifeachtach.

The secret to using your manager’s feedback as a catalyst for growth

Bíodh dearcadh dearfach agat

Ní rud maith é aiseolas diúltach a fháil agus is minic a dhéanann sé daoine a dhíspreagadh. Mar sin féin, déan iarracht gan aon aiseolas diúltach a ghlacadh go pearsanta – tá do bhainisteoir ar do thaobhsa. Ná bíodh deifir ort gníomh a dhéanamh, agus tóg roinnt ama sula dtabharfaidh tú freagra. Ba chóir duit iarracht a dhéanamh an t-aiseolas a ghlacadh mar dheis chun foghlaim agus chun fás. Éist leis agus intinn oscailte agat agus cuir ceisteanna chun na pointí a ardaíodh a shoiléiriú. Taispeánfaidh sé seo do do bhainisteoir go bhfuil tú gairmiúil agus tá fonn ort forbairt a dhéanamh. Cuimhnigh gur mian le do bhainisteoir go n-éireoidh leat agus ba mhaith leis nó léi cabhrú leat do spriocanna agus do mhianta a bhaint amach laistigh den chuideachta.

Cruthaigh plean gníomhaíochta

Oibrigh le do bhainisteoir chun plean gníomhaíochta a chruthú agus tú ag bogadh ar aghaidh. Anseo, tá sé ríthábhachtach céimeanna sonracha agus inghníomhaithe is féidir leat a ghlacadh a aithint chun aiseolas ó do bhainisteoir a chur i bhfeidhm. Ina dhiaidh sin, smaoinigh ar na gníomhaíochtaí agus ar na gníomhartha is gá duit a ghlacadh chun do spriocanna a bhaint amach. Déan iarracht ionas gur féidir na gníomhaíochtaí agus ar na gníomhartha a bhaint amach agus a bhainistiú, agus bíodh spriocdhátaí agus leibhéil tosaíochta agat maidir le gach tasc. Ní gá gur doiciméad nithiúil é plean gníomhaíochta; is féidir leat é a nuashonrú agus a athbhreithniú. Smaoinigh ar conas a dhéanfaidh tú monatóireacht agus meastóireacht ar do dhul chun cinn agus ar an gcaoi a bhfuil sé mar aidhm agat d’fheidhmíocht agus do thorthaí a rianú. Tá sé seo tábhachtach chun a áirithiú go bhfuil tú ag glacadh go rathúil le haiseolas do bhainisteora.

Sainaithin do chuid láidreachtaí

Tá aiseolas riachtanach chun cabhrú leat feabhsuithe a dhéanamh i bpríomhréimsí agus tú a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile i d’fhorbairt ghairmiúil. Bíonn claonadh againn díriú ar ár gcuid laigí, ach bí cinnte do chuid láidreachtaí a aithint freisin. Tá sé seo tábhachtach, mar is féidir le do chuid láidreachtaí cabhrú leat aiseolas do bhainisteora a chur i bhfeidhm ar an iomlán. Scríobh liosta de do chuid láidreachtaí go léir i gcolún amháin, agus i gcolún eile scríobh síos aiseolas agus pointí gníomhaíochta do bhainisteora. Ón áit seo, ba chóir go mbeadh sé soiléir cé acu láidreacht is féidir a úsáid chun pointe gníomhaíochta a chur i bhfeidhm go rathúil. Mar shampla, má tá scileanna cumarsáide láidre agat, is féidir leat an láidreacht sin a úsáid chun gné rathúil oibre do phoist a fheabhsú. Tá sé tábhachtach cuimhneamh ar do láidreachtaí agus conas is féidir leo cur le do chuideachta.

Obair leantach agus nuashonrú

Is é ceann de na bealaí is fearr chun a léiriú go bhfuil tú ar an mbóthar ceart chun a gcuid aiseolais a chur i bhfeidhm ná dul i dteagmháil rialta le do bhainisteoir tar éis duit aiseolas a fháil. Déan cruinnithe gach dara seachtain nó go míosúil ar líne nó go pearsanta a sceidealú chun do dhul chun cinn agus aon dúshláin a d’fhéadfadh a bheith romhat a phlé. Má tá tú ag streachailt, is fearr é seo a chur in iúl. Ba cheart duit samplaí sonracha a ullmhú roimh ré chun a thaispeáint do do bhainisteoir an dóigh a bhfuil aghaidh á tabhairt agat ar aiseolas roimhe seo. Cuimhnigh go bhfuil do bhainisteoir ann chun cabhrú leat, mar sin ná bíodh drogall ort tuilleadh aiseolais agus tacaíochta a iarraidh.

Ar mhaith leat tuilleadh comhairle a fháil maidir le conas a éireoidh leat i do ghairm bheatha? Féach ár n-alt ar ‘na scileanna boga a chuirfidh le dul chun cinn i do ghairm bheatha’.

 

Naisc ghaolmhara:

Cuirfidh na scileanna boga seo le dul chun cinn i do ghairm bheatha

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Leideanna agus Moltaí
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.