Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)

Условия на Живот & Труд

Условия на Живот & Труд в Европа

Относно условията на живот & труд

Когато човек има намеренеие да се премести в чужбина, обмислянето на важните практически, правни и административни въпроси може да бъде доста объркващо. Страниците „Условия на живот и труд“ в портала EURES имат за цел да ви помогнат, така че преместването ви в чужбина да премине колкото е възможно по-гладко, като предварително ви информират за всичко. Можете също да откриете в кои сектори има значителен дисбаланс между свободните работни места и работниците, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, което може да се отрази на това, къде ще се насочите при търсене на работа.

Макар че правото да се живее и работи в друга държава-членка на ЕС е една от основните свободи, гарантирани от ЕС, която се прилага също и за Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария съгласно споразуменията за ЕИП и ЕАСТ, гражданите на някои от по-новите държави-членки на ЕС зависят от определени преходни правила. Можете да намерите допълнителна информация за това как се прилагат преходните споразумения в отделните страни, обхванати от EURES, като прегледате раздел „Свободно движение“ на портала или на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=bg

Работите ли за определен период от време за своя работодател извън държавата-членка, в която е обичайното ви работно място? Ако е така, вие попадате в категорията „командирован в чужбина работник“ и можете да намерите допълнителна информация за правилата, които уреждат вашите условия на труд в раздела „Командировани в чужбина работници“  на портала Europa.

За по-подробна информация и за помощ можете винаги да се свържете с вашия съветник на EURES или със съветника на EURES в държвата, в която бихте искали да се преместите.