Направо към основното съдържание
EURES (EURopean Employment Services)

EURES във вашата страна

EURES е европейска мрежа за сътрудничество на службите по заетостта. Тя обхваща всички държави от ЕС, а също Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Европейско бюро за координация

На равнище ЕС мрежата се координира от Европейското бюро за координация, част от Европейския орган по труда. Порталът EURES и уеб платформата EOJD се управляват от Европейското бюро за координация.

Национални бюра за координация

Всяка страна, участваща в мрежата, определя национално бюро за координация с EURES, което отговаря за координирането на националната мрежа от членове и партньори.

Членове и партньори на EURES

Членовете и партньорите на EURES предоставят услуги за лицата, търсещи работа, и за работодателите.

Публичните служби по заетостта (ПСЗ) изпълняват специфична роля, тъй като участват и предоставят услуги като членове на EURES, точно както други членове. В допълнение към ПСЗ, други служби и организации по заетостта, предоставящи услуги за търсещите работа и работодателите, също могат да участват като членове или партньори на EURES. Това зависи от вида на предлаганите услуги.

Членовете на EURES предоставят пълния набор от услуги на EURES, а услугите, предлагани от партньорите на EURES, са по-ограничени в зависимост от размера на организацията или характера на другите обичайно предоставяни услуги.

EC Yellow 25_#fff4bb
Намерете на член или партньор на EURES

Научете кои са те и как да се свържете с тях, като изберете държава чрез бутона по-долу.