Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2020. gada 27. janvārisEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 3 min

Kā jūsu dzimšanas vieta ietekmē jūsu darba vietu?

Mēs nevaram izvēlēties savu dzimšanas vietu vai to, no kādām valstīm ir mūsu vecāki. Tāpēc ir interesanti izpētīt, kā šie divi faktori varētu ietekmēt mūsu karjeru nākotnē. Jaunākajā Eurofound politikas pārskatā ir aplūkots tieši šis jautājums.

How does your birthplace affect your workplace?
EURES

Pētījumā ir izpētīts, kā ārvalstu izcelsme (t. i., izcelšanās no citas valsts) var ietekmēt cilvēku nodarbinātības izredzes. Tajā jo īpaši pievēršas divu veidu darba ņēmējiem no ārvalstīm:

 • pirmās paaudzes migrantiem (cilvēkiem, kuri dzimuši ārpus savas dzīvesvietas valsts un kuriem arī vecāki nav dzimuši šajā valstī);
 • otrās paaudzes migrantiem (cilvēkiem, kuri dzimuši savas dzīvesvietas valstī, bet kuriem vecāki nav dzimuši šajā valstī).

Pētījumā galvenie konstatējumi izdarīti, pamatojoties uz datiem no 2015. gada Eiropas darba apstākļu apsekojuma (European Working Conditions Survey), un tie ir izklāstīti turpmāk.

 • Jūsu vai jūsu vecāku dzimšanas vieta var ietekmēt daudzus jūsu darba dzīves aspektus. Tie ir, piemēram, jūsu nodarbinātības izredzes, darba veidi, ko jūs iegūstat, un jūsu darba apstākļi.
 • Pirmās paaudzes migrantiem nodarbinātības ziņā sokas labi. Šādiem migrantiem ir augstāks nodarbinātības rādītājs nekā vietējiem iedzīvotājiem gandrīz pusē ES dalībvalstu (lai gan ir svarīgi atzīmēt, ka vairumā gadījumu galvenais iemesls, kādēļ migranti pārceļas uz citu valsti, ir darbs).
 • Otrās paaudzes ES migranti darba atrašanas ziņā atrodas ļoti labā situācijā - viņiem ir visaugstākais nodarbinātības rādītājs ES kopumā! Arī otrās paaudzes ES migrantu integrācija darba tirgū ir pozitīva.
 • Pirmās paaudzes migranti visbiežāk ieņem “vienkāršus” amatus (t. i., šveicara, aprūpētāja, piegādes darbinieka, uzkopēja amatu).
 • Otrās paaudzes migranti visbiežāk ieņem amatus, kuros vajadzīga augsta kvalifikācija un kuri ir labi apmaksāti.
 • Dažkārt migrantiem ir jāpieliek pūles, lai atrastu darbu, kas atbilst viņu izglītības līmenim. Par galvenajiem grūtību iemesliem tiek uzskatītas valodas barjeras un citā valstī iegūtu prasmju un kvalifikāciju neatzīšana - tā ir problēma, ko pārvarēt palīdz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra.
 • Migranti biežāk nekā vietējie iedzīvotāji norāda, ka ir piedzīvojuši diskrimināciju un dzimumu nevienlīdzību. Šī ir joma, kurā situācijas uzlabošanai tiek izmantotas tādas iniciatīvas kā Eiropas sociālo tiesību pīlārs.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ir ES aģentūra, kas nodrošina zināšanas, lai palīdzētu uzlabot sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku.

 

Saistītās saites:

Politikas pārskats “Kā jūsu dzimšanas vieta ietekmē jūsu darba vietu?”

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
 • Ārējās EURES ziņas
 • Darba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumi
 • Ziņas/ziņojumi/statistika
 • Personāla atlases tendences
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.