Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel27. januar 2020Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion2 min læsetid

Hvordan påvirker dit fødested dit arbejdssted?

Vi kan ikke vælge, hvor vi bliver født, eller hvilke lande vores forældre kommer fra. Det er derfor interessant at se nærmere på, hvordan disse to faktorer kan påvirke vores fremtidige karrierer. Det seneste policy brief fra Eurofound behandler netop dette emne.

How does your birthplace affect your workplace?
EURES

Undersøgelsen har fokus på, hvordan en udenlandsk herkomst (dvs. hvis man er fra et andet land) kan indvirke på folks beskæftigelsesmuligheder. Der ses specifikt nærmere på to typer af udenlandske arbejdstagere:

 • Førstegenerationsmigranter (personer født uden for det land, de bor i, og hvis forældre heller ikke er født i det pågældende land)
 • Andengenerationsmigranter (personer født i det land, de bor i, men hvis forældre ikke er født dér).

Undersøgelsens vigtigste resultater er baseret på data fra European Working Conditions Survey (den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene) fra 2015 og omfatter følgende:

 • Dit fødested, eller dine forældres fødested, kan påvirke mange aspekter af dit arbejdsliv. Dette omfatter dine beskæftigelsesmuligheder, de typer af job, du kan få, og dine arbejdsvilkår.
 • Førstegenerationsmigranter gør det godt, hvad angår beskæftigelse. Disse migranter har højere beskæftigelsesfrekvenser end indfødte i næsten halvdelen af EU-medlemsstaterne (selv om det er vigtigt at bemærke, at den vigtigste grund til, at de fleste flytter til et andet land, er for at arbejde).
 • At være andengenerationsmigrant i EU er godt nyt med hensyn til at finde et job - de har den højeste beskæftigelsesfrekvens i EU generelt. Andengenerationsmigranter i EU viser også en positiv arbejdsmarkedsintegration.
 • Der er større sandsynlighed for, at førstegenerationsmigranter har "elementært" arbejde (dvs. drager, pedel, vareudbringer eller rengøringsmedarbejder).
 • Andengenerationsmigranter har med større sandsynlighed højtkvalificerede og højtlønnede job.
 • Migranter har undertiden problemer med at finde job, der matcher deres uddannelsesniveau. Sprogbarrierer og en manglende anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer fra et andet lande ses som hovedårsagerne til dette, og det er en udfordring, som værktøjer som den europæiske kvalifikationsramme hjælper med til at overvinde.
 • Migranter angiver med større sandsynlighed end indfødte arbejdstagere, at de har oplevet forskelsbehandling og ulighed mellem kønnene. Dette er et område, som initiativer som den europæiske søjle for sociale rettigheder arbejder på at forbedre.

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) er et EU-agentur, der formidler viden til brug ved fastlæggelsen af bedre social-, beskæftigelses- og arbejdsrelaterede politikker.

 

Relevante links:

How your birthplace affects your workplace – policy brief

Den europæiske kvalifikationsramme

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop'pin@EURES

Find en Euresvejleder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • Eksterne EURES-nyheder
 • Arbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyheder
 • Nyheder/rapporter/statistik
 • Rekrutteringstendenser
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.