Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)

EURES pārrobežu reģionos

ES iekšējie pierobežas reģioni aptver 40 % no ES teritorijas, un tajos dzīvo gandrīz 2 miljoni pārrobežu darba ņēmēju. Saskaņā ar jaunāko ziņojumu par darbaspēka mobilitāti ES vairāk nekā 1,3 miljoni cilvēku dzīvo vienā valstī un strādā citā.

Tomēr pārrobežu darba ņēmēji ik dienu saskaras ar dažādiem šķēršļiem, tādiem ka atšķirīga valstu prakse, sociālā nodrošinājuma sistēmas, nodokļu noteikumi un tiesību sistēmas. Turklāt pārrobežu reģionos sabiedriskais transports bieži vien ir mazāk attīstīts salīdzinājumā ar iekšzemes transportu, kas vēl vairāk kavē cilvēku spēju strādāt ārzemēs ES.

EURES palīdz pārrobežu darba ņēmējiem pārvarēt šos šķēršļus, sniedzot finansiālu atbalstu pārrobežu partnerībām Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) ietvaros.

Šajās partnerībās EURES locekļi un partneri sadarbojas pāri robežām, lai palielinātu darba ņēmēju spēju strādāt ārzemēs un darba devēju spēju to pieļaut. Var piedalīties arī organizācijas, kas nav EURES tīkla dalībnieces, ja tās var palīdzēt šajā sakarā. Partneri parasti ir valsts nodarbinātības dienesti, darba devēju grupas un tādas iestādes kā augstskolas, profesionālas apvienības, arodbiedrības un tirdzniecības kameras.

2024., 2025. un 2026. gadā ESF+ finansējumu saņem 6 pārrobežu partnerības, kurās iesaistītas 8 valstis. Turklāt vairākas citas partnerības darbojas bez ES finansiālā atbalsta.

Pārrobežu partnerības, ko atbalsta ESF+, ir norādītas turpmāk. Noklikšķiniet uz saitēm, lai uzzinātu vairāk par partnerībām un to pašreizējām darbībām un pakalpojumiem vai lai pieprasītu papildu informāciju vai atbalstu:

 

Partnerību galvenais mērķis ir sniegt darba meklētājiem un darba devējiem informāciju un padomu par darbu un pieņemšanu darbā/nodarbināšanu pāri robežām, piedāvāt darbā iekārtošanas iespējas un sniegt pakalpojumus pirms un pēc darbā pieņemšanas.

Ir pieejamas ekspertu komandas, kas palīdz darba ņēmējiem katrā viņu karjeras posmā un atbild uz visiem viņu jautājumiem, kas varētu rasties saistībā ar pārrobežu darba praktiskajiem aspektiem.

Partnerības arī seko līdzi darba ņēmēju plūsmām pāri to attiecīgajām robežām, kā arī darba tirgus attīstībai; tās identificē šķēršļus, kas var kavēt darba ņēmēju brīvu pārvietošanos reģionālajā pārrobežu darba tirgū.

Katru gadu partnerības veic daudzus pasākumus, kuru mērķis ir atbalstīt darba meklētājus un darba devējus.

Lai saņemtu papildu padomus par darba iespējām jūsu reģionā, meklējiet EURES padomdevējus katrā pārrobežu partnerībā atsevišķi.