Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel27. jaanuar 2020Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat2 min lugemist

Kuidas mõjutab sünnikoht töökohta?

Me ei saa valida, kuhu sünnime või mis riigist on meie vanemad. Seega on huvitav vaadelda, kuidas need kaks tegurit võivad mõjutada meie tulevast karjääri. Teemat käsitleb Eurofoundi uusim poliitikaülevaade.

How does your birthplace affect your workplace?
EURES

Uuringu teema on, kuidas välismaine taust (st pärinemine muust riigist) võib mõjutada inimeste tööväljavaateid. Uuringus vaadeldakse konkreetselt kaht liiki võõrtöötajaid:

 • esimese põlvkonna sisserändajad (isikud, kes on sündinud väljaspool elukohariiki ja kelle vanemad on samuti sündinud mujal);
 • teise põlvkonna sisserändajad (isikud, kes on sündinud riigis, kus nad elavad, kuid kelle vanemad ei ole seal sündinud).

Uuringu peamised järeldused põhinevad 2015. aasta Euroopa töötingimuste uuringul (European Working Conditions Survey) ja hõlmavad järgmist:

 • teie või teie vanemate sünnikoht võib mõjutada teie tööelu paljusid aspekte. Need hõlmavad teie tööväljavaateid, mis liiki tööd saate, ja töötingimusi;
 • esimese põlvkonna sisserändajate tööhõive on suur. Nende rändajate tööhõivemäär on kohalike töötajate omast suurem peaaegu pooltes Euroopa Liidu liikmesriikides (kuigi tuleb märkida, et peamine teise riiki kolimise põhjus enamikul inimestest ongi töö);
 • teise põlvkonna Euroopa Liidu rändajate olukord töö leidmisel on hea – nende tööhõivemäär on kogu Euroopa Liidu suurim! Teise põlvkonna Euroopa Liidu rändajad näivad ka edukalt tööturule integreeruvat;
 • esimese põlvkonna rändajad on suurema tõenäosusega lihttöötajad (nt uksehoidjad, hooldajad, kullerid, puhastustöötajad);
 • teise põlvkonna rändajad on suurema tõenäosusega hästitasustatud oskustöökohtadel;
 • rändajatel on vahel raske leida tööd, mis vastab nende haridustasemele. Keelebarjääri ning muu riigi oskuste ja kvalifikatsiooni mittetunnustamist peetakse selle peamisteks põhjusteks ning see on probleem, mida aitavad lahendada sellised vahendid nagu Euroopa kvalifikatsiooniraamistik;
 • rändajad teatavad kohalikest töötajatest suurema tõenäosusega, kui neid on diskrimineeritud või on rikutud nende soolist võrdõiguslikkust. See on valdkond, mille parandamiseks tehakse selliseid algatusi nagu Euroopa sotsiaalõiguste sammas.

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) on Euroopa Liidu asutus, mis pakub teadmisi eesmärgiga aidata arendada paremat sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat.

 

Seotud lingid

Poliitikaülevaade Kuidas sünnikoht mõjutab töökohta?

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik

Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
 • EURESe välisuudised
 • Tööturuuudised/liikumisuudised
 • Uudised/aruanded/statistika
 • Värbamistrendid
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.