Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy27 stycznia 2020Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 2 min

W jaki sposób miejsce urodzenia wpływa na miejsce pracy?

Nie możemy wybrać miejsca urodzenia ani państw pochodzenia naszych rodziców. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób te dwa czynniki mogą wpłynąć na naszą przyszłą karierę zawodową. Ostatnie opracowanie Eurofound dotyczące polityki podejmuje tę właśnie kwestię.

How does your birthplace affect your workplace?
EURES

W opracowaniu przeanalizowano, w jaki sposób obce pochodzenie (tj. z innego kraju) może mieć wpływ na perspektywy zatrudnienia. Dotyczy ono w szczególności dwóch rodzajów pracowników obcego pochodzenia:

 • pierwsze pokolenie migrantów (osoby urodzone poza granicami kraju, w którym mieszkają i których rodzice również urodzili się poza granicami tego kraju);
 • drugie pokolenie migrantów (osoby urodzone w kraju, w którym mieszkają, lecz których rodzice urodzili się poza granicami tego kraju).

Główne ustalenia opracowania są oparte na danych z European Working Conditions Survey (europejskiego badania warunków pracy) z 2015 r. i obejmują, co następuje:

 • Twoje miejsce urodzenia (lub miejsce urodzenia twoich rodziców) może wpłynąć na wiele aspektów twojego życia zawodowego. Mogą one obejmować perspektywy zatrudnienia, rodzaje uzyskanych miejsc pracy i warunki pracy.
 • Pierwsze pokolenie migrantów dobrze sobie radzi pod względem zatrudnienia. Migranci ci mają wyższe wskaźniki zatrudnienia niż rdzenni mieszkańcy w blisko połowie państw członkowskich (choć warto odnotować, że głównym powodem przeprowadzki do innego kraju jest praca).
 • Drugie pokolenie migrantów ma dobrą sytuację, jeżeli chodzi o znalezienie pracy, ponieważ cieszy się ogółem najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia w UE. Drugie pokolenie migrantów w UE wykazuje również pozytywną integrację na rynku pracy.
 • Pierwsze pokolenie migrantów wykonuje często tzw. prace proste (np. praca bagażowego, dozorcy, kuriera, sprzątacza).
 • Drugie pokolenie migrantów ma większe szanse znalezienia pracy wymagającej wysokich kwalifikacji lub wysoko płatnej.
 • Migranci mają czasem problemy ze znalezieniem pracy, która odpowiada ich poziomowi wykształcenia. Za główne tego przyczyny uważa się bariery językowe i brak uznawania umiejętności i kwalifikacji z innego państwa, tak więc narzędzia takie jak europejskie ramy kwalifikacji pomagają w zaradzeniu tej sytuacji.
 • Migranci częściej niż rdzenni mieszkańcy zgłaszają, że doświadczyli dyskryminacji i różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Jest to obszar, w którym inicjatywy takie jak Europejski filar praw socjalnych mają poprawić sytuację.

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest agencją UE, która dostarcza wiedzę, aby wesprzeć proces opracowywania lepszej polityki społecznej oraz polityki związanej z zatrudnieniem i pracą.

 

Powiązane linki:

Opracowanie dotyczące polityki pt. Jak miejsce urodzenia wpływa na miejsce pracy

Еuropejskie ramy kwalifikacji

Europejski filar praw socjalnych

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Wiadomości zewnętrzne EURES
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
 • Wiadomości/raporty/statystyki
 • Trendy rekrutacyjne
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.