Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)

Dzīvošana un darbs

Dzīvo un strādā Eiropā

Par sadaļu "Dzīvošana un darbs"

Domājot par došanos uz ārvalstīm, sarežģījumus var radīt svarīgi praktiski, juridiski un administratīvi jautājumi. EURES portāla dzīves un darba apstākļu sadaļas mērķis ir palīdzēt padarīt pārcelšanos uz ārvalstīm pēc iespējas raitāku, pilnībā Jūs iepriekš sagatavojot. Jūs varat uzzināt, kurās nozarēs ir vislielākā atšķirība starp brīvo darbavietu un darbinieku skaitu īstermiņā un ilgtermiņā, jo tas var ietekmēt darba meklējumu mērķus.

Lai gan tiesības dzīvot un strādāt citā ES valstī ir viena no ES pamatbrīvībām un attiecas arī uz Norvēģiju, Īslandi, Lihtenšteinu un Šveici saskaņā ar EEZ un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) nolīgumu, dažu jauno dalībvalstu pilsoņiem piemēro noteiktus pārejas noteikumus. Jūs varat uzzināt, kā pārejas noteikumus piemēro dažādās EURES valstīs, aplūkojot portāla sadaļu “Brīva pārvietošanās” vai klikšķinot zemāk norādīto saiti.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=lv

Vai Jūs strādājat darba devēja labā noteiktu laiku ārpus dalībvalsts, kurā atrodas Jūsu parastā darbavieta? Ja tā ir, Jūs esat uzskatāms par “pārrobežu darba ņēmēju” un papildu informāciju par noteikumiem, kas regulē Jūsu darba apstākļus, varat atrast Eiropas portāla sadaļā ‘Posted Workers’ [“Pārrobežu darba ņēmēji”].

Lai iegūtu sīkāku informāciju, vienmēr varat sazināties ar vietējo EURES padomdevēju vai vērsties pēc palīdzības pie EURES padomdevēja valstī, uz kuru vēlaties doties.