Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)

EURES pakalpojumi

EURES ir sadarbības tīkls, kas izveidots, lai atvieglotu strādājošo brīvu kustību 27 ES valstīs un Šveicē, Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Šo tīklu veido: Eiropas Koordinācijas birojs (ECO), Valstu koordinācijas biroji (NCO), EURES partneri un EURES asociētie partneri.

Tīkla partneri var būt valsts nodarbinātības dienesti (PES), privāti nodarbinātības dienesti, arodbiedrības, darba ņēmēju organizācijas un citi darba tirgus dalībnieki. Partneri darba devējiem un darba meklētājiem sniedz informatīvus, darbā iekārtošanas un darbā pieņemšanas pakalpojumus, tajā pat laikā Eiropas un valstu koordinācijas biroji uzrauga pasākumu organizēšanu attiecīgi Eiropas un valstu līmenī.

Turklāt EURES ir nopietna loma, nodrošinot specifisku informāciju un veicinot darbā iekārtošanu, kas sniedz ieguvumus darba devējiem un pārrobežu darba ņēmējiem Eiropas pierobežas reģionos.

Praksē EURES nodrošina savus pakalpojumus portālā un, pateicoties aptuveni 1000 EURES padomdevēju tīklam, kuri ikdienā sadarbojas ar darba meklētājiem un darba devējiem visā Eiropā.

Kā EURES var Jums palīdzēt?

EURES palīdz darba meklētājiem atrast darbu un darba devējiem nolīgt darbiniekus no visas Eiropas

Eiropas Savienības darbinieku brīvas pārvietošanās principu uzskata par vienu no ES pilsoņu vissvarīgākajām tiesībām. Tas nozīmē, ka jūs varat doties meklēt darbu un strādāt jebkurā ES dalībvalstī, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē.

Tomēr šo tiesību izmantošana reizēm var likties biedējošs un grūts uzdevums. EURES mērķis ir palīdzēt un atbalstīt darba meklētājus un darba devējus šajā jomā.

Plašs pakalpojumu klāsts ir nodrošināts EURES portālā vai plašajā cilvēku tīklā ar vairāk nekā tūkstoti padomnieku, kuri darbojas EURES dalībnieku un partneru organizācijās.

EURES pakalpojumi darba meklētājiem un darba devējiem ir šādi:

  • Darba vakanču un CV piemeklēšana EURES portālā;
  • Informācija un profesionālā orientācija, kā arī citi atbalsta pakalpojumi darbiniekiem un darba devējiem;
  • Piekļuve informācijai par dzīves un darba apstākļiem ES dalībvalstīs, piemēram, par nodokļiem, pensijām, veselības apdrošināšanu un sociālo nodrošinājumu;
  • Speciāli atbalsta dienesti pierobežas darbiniekiem un darba devējiem pārrobežu reģionos;
  • Atbalsts konkrētām grupām saistībā ar EURES Targeted Mobility Schemes;
  • Atbalsts dinamiskiem darbā pieņemšanas pasākumiem, izmantojot Eiropas (tiešsaistes) Darba dienu platformu;
  • Informācija par palīdzību pēc darbā pieņemšanas un piekļuve šai palīdzībai, piemēram, valodu apmācība un atbalsts integrācijai galamērķa valstī.

Lai uzzinātu vairāk par EURES pakalpojumiem, jūs varat apmeklēt šīs tīmekļa vietnes dažādās sadaļas, atrast EURES dalībnieku un partneru kontaktinformāciju lapā “EURES jūsu valstī” vai tieši sazināties ar EURES padomnieku, izmantojot tālruni, pastu vai tērzētavu. Jūs varat sazināties arī ar EURES palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību par portāla izmantošanu vai jebkuru citu radušos jautājumu.