Preskoči na glavno vsebino
EURES (EURopean Employment Services)
Novice17. marec 2022Evropski organ za delo, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanjePredviden čas branja: 3 min

EU predlaga direktivo za varstvo pravic platformnih delavcev

Ob evropskem letu mladih želimo predstaviti temo, ki zadeva številne mlade delavce – platformno delo. V tem članku boste izvedeli, kaj je platformno delo, kateri so izzivi, s katerimi se srečujejo platformni delavci, in kako jih namerava EU obravnavati.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Kaj je platformno delo?

Platformno delo je nova oblika organizacije plačanega dela prek digitalnih platform. S platformnimi delavci se v stik stopi prek spleta, da zagotovijo najrazličnejše plačane storitve. Primeri tovrstnih platform so Uber, Bolt in Upwork.

Platformno gospodarstvo prinaša številne koristi delavcem in potrošnikom. Digitalne platforme z nizkimi zahtevami za pridružitev in začetek opravljanja dela ter prožnim delovnim časom ljudem omogočajo, da se ne glede na družbeni položaj lažje samozaposlijo in imajo dohodek.

Po podatkih Evropske komisije so bili prihodki od platformnega gospodarstva v EU v letu 2020 ocenjeni na 20 milijard EUR. Samo v EU je več kot 500 digitalnih platform dela in več kot 28 milijonov platformnih delavcev.

Kateri so izzivi, s katerimi se srečujejo platformni delavci?

Platforme skoraj vedno platformne delavce obravnavajo kot samozaposlene osebe. V večini pravnih sistemov v Evropi to pomeni, da nimajo dostopa do delovnopravnega varstva ali pa je ta dostop omejen, kot npr. do pravice do kolektivnih pogajanj, varovanja varnosti in zdravja pri delu ter sistemov socialne varnosti.

Poleg tega sta zaposlovanje in dohodek pogosto nepredvidljiva in ju določajo algoritmi, na katere delavci nimajo vpliva. Delovni pogoji se razlikujejo glede na vrsto platforme, naravo nalog ter raven znanj in spretnosti, potrebnih za opravljanje teh nalog.

Direktiva EU o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu

Decembra 2021 je Evropska komisija predlagala direktivo za izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu. Predlagana direktiva vsebuje seznam meril za ugotavljanje, ali je platforma delodajalec. Če platforma izpolnjuje potrebna merila, se pravno domneva, da je delodajalec. Na podlagi predlagane direktive se ocenjuje, da bi bilo mogoče med 1,7 milijona in 4,1 milijona ljudi uvrstiti med delavce. Drugi se bodo lahko resnično samozaposlili, saj bodo nekatere platforme prilagodile svoje poslovne modele.

Uvrstitev med delavce pomeni, da bodo platformnim delavcem zagotovljeni:

 • čas za počitek in plačan dopust;
 • vsaj nacionalna ali minimalna plača za panogo (kjer je primerno);
 • varovanje varnosti in zdravja;
 • nadomestila za brezposelnost in čas bolezni ter pravice iz zdravstvenega varstva;
 • starševski dopust;
 • pokojninske pravice;
 • dajatve v zvezi z nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi.

Cilj predlagane direktive Komisije je tudi povečati preglednost pri uporabi platformnih algoritmov z zagotavljanjem človeškega nadzora in pravice do izpodbijanja avtomatiziranih odločitev.

Nacionalni organi imajo pogosto težave pri dostopu do podatkov, ki se nanašajo na platforme in ljudi, ki delajo prek njih. Namen predloga Komisije je povečati preglednost v zvezi s platformami s pojasnitvijo obstoječih obveznosti prijave dela nacionalnim organom. Nova pravila bodo od platform zahtevala, da nacionalnim organom dajo na voljo nekatere informacije o svojih dejavnostih in osebah, ki delajo prek njih.

Drugi viri o pravicah platformnih delavcev

Pobude v zvezi s platformnim gospodarstvom V tej spletni zbirki fundacije Eurofound so zbrane številne nacionalne pobude v zvezi s platformnim gospodarstvom. Za iskanje po posameznih državah uporabite filtre.

Pobude za izboljšanje delovnih pogojev platformnih delavcev Cilji, metode, prednosti in slabosti V tem poročilu fundacije Eurofound so ocenjene nekatere pobude v državah članicah, katerih cilj je obravnavati negativne vidike platformnega dela, navedena pa so tudi priporočila za nadaljnje ukrepanje.

Vprašanja in odgovori: Izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu: Evropska komisija odgovarja na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s platformnim gospodarstvom in zagotavlja več informacij o predlagani direktivi ter povezave do virov.

Platformno delo je le ena od možnosti, ki so mladim iskalcem zaposlitve na voljo na začetku poklicne poti. Preberite ta članek, v katerem lahko izveste več o priložnostih za pripravništvo, ki so na voljo mladim v EU.

 

Sorodne povezave:

Izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu

Pobude za izboljšanje delovnih pogojev platformnih delavcev: Cilji, metode, prednosti in slabosti

Pobude v zvezi s platformnim gospodarstvom

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu

Vprašanja in odgovori Izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu

Evropsko leto mladih: Pripravništva

 

Več o tem:

Evropski dnevi zaposlovanja

Poišči Euresove svetovalce

Življenjske in delovne razmere v državah Euresa

Euresova zbirka podatkov o prostih delovnih mestih

Euresove storitve za delodajalce

Euresov koledar prireditev

Prihodnji spletni dogodki

Eures na Facebooku

Eures na Twitterju

Eures na LinkedInu

Teme
 • Poslovanje/podjetništvo
 • Novice s trga dela/novice mobilnosti
 • Novice/poročila/statistika
 • Mladina
Povezani razdelki
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Izjava o omejitvi odgovornosti

Članki so namenjeni zagotavljanju informacij uporabnikom portala EURES o aktualnih temah in trendih ter spodbujanju razprav in debat. Njihova vsebina ne odraža nujno stališča Evropskega urada za delo (ELA) ali Evropske komisije. Poleg tega EURES in ELA ne podpirata zgoraj omenjenih spletnih mest tretjih oseb.