Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel17. marts 2022Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion3 min læsetid

EU foreslår et direktiv for at beskytte platformsarbejderes rettigheder

For at markere det europæiske år for unge vil vi gerne præsentere et emne, der berører mange unge, nemlig platformsarbejde. I denne artikel kan du læse om, hvad platformsarbejde er, hvilke udfordringer platformsarbejdere møder, og hvordan EU vil håndtere dem.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Hvad er platformsarbejde?

Platformsarbejde er en ny måde at tilrettelægge lønnet arbejde på via digitale platforme. Platformsarbejdere kontaktes online for at udføre mange forskellige betalte tjenester. Eksempler på sådanne platforme er Uber, Boltog Upwork.

Platformsøkonomien har mange fordele for både arbejdstagere og forbrugere. Med få kvalifikationskrav og fleksible arbejdstider gør digitale platforme det lettere for folk at blive selvstændige og tjene penge uanset deres sociale status.

I følge Europa-Kommissionen blev indtægterne fra platformsøkonomien i EU i 2020 anslået til at udgøre ikke mindre end 20 mia. EUR. Alene i EU er der mere end 500 digitale platforme og mere end 28 millioner platformsarbejdere.

Her er nogle af de udfordringer, platformsarbejdere står over for

Platformene klassificerer næsten altid platformsarbejdere som selvstændige. I de fleste retssystemer i Europa betyder det, at de ikke har nogen eller kun begrænset adgang til arbejdstagerbeskyttelse, såsom ret til kollektive overenskomster, sikre og sunde arbejdsforhold og sociale sikringsordninger.

Desuden er arbejdet og indtægterne ofte uforudsigelige og bestemt af algoritmer, som arbejdstagerne ingen indflydelse har på. Arbejdsvilkårene varierer afhængigt af platformens type, opgavernes art og det færdighedsniveau, der kræves for at udføre de pågældende opgaver.

EU-direktivet om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

I december 2021 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde. Det foreslåede direktiv indeholder en liste med kriterier, som gør det muligt at fastslå, om en platform er arbejdsgiver. Hvis platformen opfylder de nødvendige kriterier, formodes den juridisk set at være arbejdsgiver. Som følge af direktivforslaget anslås det, at mellem 1,7 og 4,1 millioner mennesker kan omklassificeres til arbejdstagere. Andre kan reelt blive selvstændige, da nogle platforme muligvis tilpasser deres forretningsmodeller.

At blive klassificeret som arbejdstager betyder, at platformsarbejdere vil få adgang til:

 • garanteret hviletid og betalt ferie
 • som minimum den nationale eller sektorspecifikke mindsteløn (hvor en sådan findes)
 • sikre og sunde arbejdsforhold
 • støtte i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom og sundhedspleje
 • forældreorlov
 • pensionsrettigheder
 • ydelser i forbindelse med arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Kommissionens forslag til direktiv har også til formål at øge gennemsigtigheden i platformenes brug af algoritmer og sikre menneskelig overvågning og retten til at anfægte automatiske beslutninger.

De nationale myndigheder kæmper ofte for at få adgang til data vedrørende platforme og personer, der arbejder via dem. Kommissionens forslag har til formål at skabe større gennemsigtighed omkring platforme ved at tydeliggøre de eksisterende forpligtelser til at indberette arbejde til de nationale myndigheder. De nye regler vil kræve, at platformene informerer de nationale myndigheder om deres aktiviteter og de personer, der arbejder via dem.

Andet materiale om platformsarbejderes rettigheder

Initiativer vedrørende platformsøkonomi: I dette webregister samler Eurofound en lang række nationale initiativer vedrørende platformsarbejde. Du kan bruge filtreringen til at foretage en landespecifik søgning.

Initiativer til forbedring af vilkårene for platformsarbejdere: Mål, metoder, styrker og svagheder: I denne rapport belyser Eurofound nogle af de initiativer i medlemsstaterne, der har til formål at tackle de negative aspekter af platformsarbejde, og fremlægger anbefalinger til yderligere tiltag.

Spørgsmål og svar: Forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde I: Europa-Kommissionen besvarer ofte stillede spørgsmål vedrørende platformsøkonomi og giver flere oplysninger om sit direktivforslag samt links til materiale.

Platformsarbejde er blot en af de muligheder, unge jobsøgende har for at komme i gang med deres karriere. Læs denne artikel for at få mere at vide om de muligheder for praktikophold, der findes for unge i EU.

 

Relevante links:

Forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

Initiativer til forbedring af vilkårene for platformsarbejdere: Mål, metoder, styrker og svagheder

Initiativer vedrørende platformsøkonomi

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

Spørgsmål og svar: Forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

Det europæiske ungdomsår: Praktikophold

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Find Euresvejledere

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlinearrangementer

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • Forretning/iværksætteri
 • Arbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyheder
 • Nyheder/rapporter/statistik
 • Ungdom
Relaterede sektion(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.