Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article17 mars 2022European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

EU foreslår et direktiv for å beskytte rettighetene til plattformarbeidere

For å markere Det europeiske ungdomsåret ønsker vi å presentere et tema som berører mange unge – plattformarbeid. I denne artikkelen vil du lære hva plattformarbeid er, hvilke utfordringer plattformarbeidere står overfor og hvordan EU har til hensikt å håndtere dem.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Hva er plattformarbeid?

Plattformarbeid er en ny form for organisering av betalt arbeid gjennom digitale plattformer. Plattformarbeidere kan nås og tilbyr et bredt spekter av betalte tjenester på nettet. Noen eksempler på slike plattformer omfatter Uber, Bolt, og Upwork.

Plattformøkonomien har mange fordeler for både arbeidstakere og forbrukere. Med lave opptakskrav og fleksibel arbeidstid gjør digitale plattformer det lettere for folk å bli selvstendig næringsdrivende og skape inntekter uavhengig av sosial status.

I følge Europakommisjonen ble inntekter fra plattformøkonomien i EU i 2020 anslått til å være så høye som € 20 milliarder. Bare i EU finnes mer enn 500 digitale arbeidsplattformer og mer enn 28 millioner plattformarbeidere.

Hva er noen av utfordringene som plattformarbeidere står overfor?

Plattformarbeidere klassifiseres nesten alltid som selvstendig næringsdrivende av plattformene. I de fleste rettssystemer i Europa betyr dette at de har ingen eller begrenset tilgang til arbeidervern, herunder støtte fra fagforeninger med forhandlingsrett, tilgang til tariffavtaler, trygge arbeidsforhold og trygdeordninger.

Oppdragsmengden og inntekten er i tillegg ofte uforutsigbar og bestemmes av algoritmer som er utenfor arbeidernes kontroll. Avhengig av de forskjellige plattformene varierer både arbeidsforholdene, oppgavenes art og påkrevd kompetansenivå for å utføre disse oppgavene.

EU-direktivet for å forbedre arbeidsforholdene for plattformarbeidere

I desember 2021 kom Europakommisjonen med et direktivforslag for å forbedre arbeidsforholdene for plattformarbeidere. Direktivforslaget fremsetter en liste over kriterier for å avgjøre hvorvidt plattformer er arbeidsgivere. Dersom plattformselskapet oppfyller de nødvendige kriteriene, gjelder en presumpsjon om status som arbeidsgiver. Som et resultat av direktivforslaget anslås det at mellom 1,7 millioner og 4,1 millioner mennesker kan omklassifiseres som arbeidstakere. Andre kan bli genuint selvstendig næringsdrivende ettersom noen plattformselskaper kan justere sine forretningsmodeller.

En klassifisering som arbeidstakere betyr at plattformarbeidere vil ha tilgang til:

 • garantert hviletid og betalte ferier
 • nasjonal eller bransjespesifikk minstelønn som et minimum (hvis aktuelt)
 • sikkerhet og helsevern
 • arbeidsløshets-, syke- og yrkesskadetrygd
 • foreldrepermisjon
 • pensjonsrettigheter
 • ytelser knyttet til arbeidsulykker og yrkessykdommer

Europakommisjonens direktivforslag tar også sikte på å fremme transparens når det gjelder plattformenes bruk av algoritmer, sikre menneskelig overvåking og retten til å bestride automatiserte avgjørelser.

Nasjonale myndigheter sliter ofte med å få tilgang til data knyttet til plattformer og personene som jobber gjennom dem. Forslaget ønsker å fremme større transparens rundt plattformer ved å avklare eksisterende krav om å melde arbeid til nasjonale myndigheter. De nye reglene vil kreve at plattformer må gjøre visse opplysninger om deres aktiviteter og personer som jobber gjennom dem tilgjengelige for nasjonale myndigheter.

Andre ressurser om plattformarbeideres rettigheter

Platform economy initiatives: Denne delen av databasen til Eurofound samler et bredt spekter av nasjonale initiativer knyttet til plattformøkonomi. Du kan bruke filtreringen til å gjøre et landsspesifikt søk.

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses: Denne Eurofound-rapporten ser på forskjellige initiativer i enkelte medlemsland som tar sikte på å håndtere de negative aspektene ved plattformarbeid og gir anbefalinger for videre handling.

Questions and answers: Improving working conditions in platform work: Europakommisjonen svarer på vanlige spørsmål knyttet til plattformøkonomi og gir mer informasjon om det foreslåtte direktivet samt lenker til ressurser.

Plattformarbeid er bare ett av mange alternativer som er tilgjengelige for unge arbeidssøkere som er i ferd med å ta deres første steg i karrieren. Ta en titt på denne artikkelen for å lære mer om hvilke praksismuligheter som er tilgjengelige for unge mennesker i EU.

 

Relevante lenker:

Improving working conditions in platform work

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses

Platform economy initiatives

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on improving working conditions in platform work

Questions and answers: Improving working conditions in platform work

Det europeiske ungdomsåret: Praksisplasser

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Business /Entreprenørskap
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.