Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel17. märts 2022Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat3 min lugemist

EL teeb ettepaneku võtta vastu platvormitöötajate õiguste kaitse direktiiv

Euroopa noorteaasta tähistamisel soovime tutvustada teemat, mis mõjutab paljusid noori – platvormitööd. Selles artiklis saate teada, mis on platvormitöö, mis on platvormitöötajate probleemid ja kuidas EL neid lahendab.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Mis on platvormitöö?

Platvormitöö on uus töövorm, millega tasustatud tööd korraldatakse digiplatvormide kaudu. Platvormitöötajad osutavad veebi kaudu mitmesuguseid tasulisi teenuseid. Mõned sellised platvormid on näiteks Uber, Bolt ja Upwork.

Platvormimajandusel on palju eeliseid nii töötajatele kui ka tarbijatele. Tänu leebetele tööle asumise nõuetele ja paindlikule tööajale hõlbustavad digiplatvormid inimestel füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamist ja sissetuleku teenimist olenemata sotsiaalsest staatusest.

Euroopa Komisjoni andmetel oli ELi platvormimajandusest saadav tulu 2020. aastal hinnanguliselt 20 miljardit eurot. Ainuüksi ELis on rohkem kui 500 digitaalset tööplatvormi ja rohkem kui 28 miljonit platvormitöötajat.

Mis on platvormitöötajate probleemid?

Platvormid liigitavad oma töötajad peaaegu alati füüsilisest isikust ettevõtjateks. Enamikus Euroopa õigussüsteemides tähendab see, et neil puudub või on piiratud juurdepääs töökaitsele, näiteks kollektiivläbirääkimiste õigustele, tervishoiu- ja ohutuskaitsele ning sotsiaalkindlustussüsteemidele.

Lisaks on tööhõive ja sissetulekud sageli ettearvamatud ning neid määravad algoritmid, mida töötajad ei saa mõjutada. Töötingimused olenevad platvormi liigist, ülesannete laadist ja ülesannete täitmiseks vajalike oskuste tasemest.

ELi direktiiv töötingimuste parandamise kohta platvormitöös

Detsembris 2021 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv, et parandada töötingimusi platvormitöös. Direktiivi ettepanekus on esitatud kriteeriumide loetelu, et teha kindlaks, kas platvorm on tööandja. Kui platvorm täidab vajalikud kriteeriumid, eeldatakse õiguslikult, et platvorm on tööandja. Kavandatud direktiivi tulemusena võib hinnanguliselt 1,7–4,1 miljonit inimest ümber liigitada töötajateks. Teised võivad muutuda tegelikeks füüsilisest isikust ettevõtjaks, sest mõned platvormid võivad oma ärimudeleid kohandada.

Töötajateks liigitamine tähendab, et platvormitöötajatel on juurdepääs järgmisele:

 • tagatud puhkeaeg ja tasustatud puhkused;
 • vähemalt riiklik või valdkondlik miinimumpalk (kui asjakohane);
 • ohutus- ja tervisekaitse;
 • töötus-, haigus- ja tervishoiuhüvitised;
 • vanemapuhkus;
 • pensioniõigused;
 • tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud hüvitised.

Komisjoni kavandatud direktiivi eesmärk on ka suurendada läbipaistvust algoritmide kasutamisel platvormide poolt, tagades inimeste tehtava järelevalve ja õiguse vaidlustada automaatseid otsuseid.

Riigi ametiasutustel on sageli raskusi juurdepääsuga platvormide ja nende kaudu töötavate inimestega seotud andmetele. Komisjoni ettepanekuga soovitakse suurendada platvormide läbipaistvust, selgitades kehtivaid kohustusi teatada tööst riigi ametiasutustele. Uute eeskirjade kohaselt peavad platvormid tegema teatud teabe oma tegevuse ja nende kaudu töötavate inimeste kohta kättesaadavaks riigi ametiasutustele.

Muud materjalid platvormitöötajate õiguste kohta

Platvormimajanduse algatused: Eurofoundi veebihoidlasse kogutakse mitmesuguseid platvormimajandusega seotud riiklikke algatusi. Riigipõhise otsingu tegemiseks võite kasutada filtreerimist.

Algatused platvormitöötajate tingimuste parandamiseks:Eesmärgid, meetodid, tugevad ja nõrgad küljed: Selles Eurofoundi aruandes hinnatakse mõningaid algatusi liikmesriikides, mille eesmärk on tegeleda platvormitöö negatiivsete teguritega, ning esitatakse soovitused edasisteks meetmeteks.

Küsimused ja vastused:Töötingimuste parandamine platvormitöös: Euroopa Komisjon vastab sagedatele küsimustele platvormimajanduse kohta, annab lisateavet kavandatava direktiivi kohta ja materjalide linke.

Platvormitöö on vaid üks võimalus noortele tööotsijatele karjääri alustamiseks. Lugege artiklit, et saada rohkem teavet ELi noortele pakutavate praktikavõimaluste kohta.

 

Seotud lingid:

Töötingimuste parandamine platvormitöös

Algatused platvormitöötajate tingimuste parandamiseks:Eesmärgid, meetodid, tugevad ja nõrgad küljed:

Platvormimajanduse algatused

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse töötingimuste parandamist platvormitöös

Küsimused ja vastused:Töötingimuste parandamine platvormitöös

Euroopa noorteaasta:Tööpraktika

 

Lisateave:

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
 • Ettevõtlus
 • Tööturuuudised/liikumisuudised
 • Uudised/aruanded/statistika
 • Noorus
Seotud jaotis(ed)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.