Preskoči na glavno vsebino
EURES (EURopean Employment Services)

Življenje in delo

Življenje in delo v Evropi

Podatki o življenju in delu

Razmišljanje o praktičnih, pravnih in upravnih zadevah, ki so pomembne pri načrtovanju selitve v tujino, je lahko naporno. Strani na portalu EURES, posvečene življenjskim in delovnim razmeram, vam skušajo z zagotavljanjem popolnih informacij pred odhodom čim bolj olajšati selitev v tujino. Izveste lahko tudi, v katerih panogah je večje neravnovesje med prostimi delovnimi mesti in delavci, tako kratko- kot dolgoročno, kar bo mogoče vplivalo na to, kam se boste usmerili pri iskanju zaposlitve.

Čeprav je pravica do življenja in dela v drugi državi EU ena od temeljnih svoboščin EU, ki v skladu s sporazumoma EGP in Efta velja tudi na Norveškem, Islandiji, Lihtenštajnu in Švici, za državljane nekaterih novejših držav EU veljajo nekatera prehodna pravila. Več informacij o prehodnih ureditvah v različnih državah EURES je na voljo v rubriki „Prosti pretok“ na portalu ali na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=sl

Ste mogoče eden od tistih, ki med opravljanjem dela za svojega delodajalca nekaj časa preživijo zunaj države članice, v kateri običajno delajo? V tem primeru se štejete za „napotenega delavca“ in lahko na portalu Europa najdete več informacij o pravilih, ki urejajo vaše delovne pogoje v rubriki „Napoteni delavci“.

Za podrobnejše informacije pa lahko kadarkoli zaprosite za pomoč Euresovega svetovalca v svoji državi ali v državi, kamor bi se radi preselili.