Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet17 Marzu 2022L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni4 min qari

L-UE tipproponi direttiva biex tipproteġi d-drittijiet tal-ħaddiema tal-pjattaformi

Biex infakkru s-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ, irridu nippreżentaw suġġett li jaffettwa ħafna żgħażagħ — xogħol fuq il-pjattaformi. F’dan l-artiklu se titgħallem x’inhu x-xogħol fuq il-pjattaformi, liema sfidi qed jiffaċċjaw il-ħaddiema tal-pjattaformi, u kif l-UE għandha l-għan li tindirizzahom.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

X’inhu xogħol fuq il-pjattaformi?

Ix-xogħol fuq il-pjattaformi huwa forma ġdida ta’ organizzazzjoni ta’ xogħol imħallas permezz ta’ pjattaformi diġitali. Il-ħaddiema tal-pjattaformi jiġu aċċessati online biex jipprovdu varjetà wiesgħa ta’ servizzi bi ħlas. Xi eżempji ta’ dawn il-pjattaformi jinkludu Uber, Bolt, u Upwork.

L-ekonomija tal-pjattaformi għandha ħafna benefiċċji kemm għall-ħaddiema kif ukoll għall-konsumaturi. B’rekwiżiti ta’ dħul baxxi u ħinijiet tax-xogħol flessibbli, il-pjattaformi diġitali jagħmluha aktar faċli għall-persuni biex jibdew jaħdmu għal rashom u jaqilgħu introjtu irrispettivament mill-istatus soċjali tagħhom.

Skont il-Kummissjoni Ewropea, id-dħul mill-ekonomija tal-pjattaformi fl-UE fl-2020 kien stmat li jilħaq EUR 20 biljun. Fl-UE biss, hemm aktar minn 500 pjattaforma tax-xogħol diġitali u aktar minn 28 miljun ħaddiem tal-pjattaformi.

X’inhuma wħud mill-isfidi li jiffaċċjaw il-ħaddiema tal-pjattaformi?

Il-ħaddiema tal-pjattaformi kważi dejjem jiġu kklassifikati bħala persuni li jaħdmu għal rashom mill-pjattaformi. Fil-biċċa l-kbira tas-sistemi legali fl-Ewropa, dan ifisser li m’għandhomx aċċess jew għandhom aċċess limitat għall-protezzjoni tal-ħaddiema, bħad-drittijiet ta’ negozjar kollettivi, il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, u l-iskemi tas-sigurtà soċjali.

Barra minn hekk, l-impjiegi u l-introjtu ta’ spiss huma imprevedibbli u ddeterminati minn algoritmi li huma lil hinn mill-kontroll tal-ħaddiema. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol ivarjaw skont it-tip ta’ pjattaforma, in-natura tal-kompiti, u l-livell ta’ ħiliet meħtieġa biex jitwettqu dawk il-kompiti.

Id-Direttiva tal-UE dwar it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq il-pjattaformi

F’Diċembru 2021, il-Kummissjoni Ewropeapproponiet direttiva  biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq il-pjattaformi. Id-Direttiva proposta tipprovdi lista ta’ kriterji biex jiġi ddeterminat jekk il-pjattaforma hijiex impjegatur. Jekk il-pjattaforma tissodisfa l-kriterji meħtieġa, huwa legalment preżunt li hija impjegatur. Bħala riżultat tad-direttiva proposta, huwa stmat li bejn 1.7 miljun u 4.1 miljun persuna jistgħu jiġu kklassifikati mill-ġdid bħala ħaddiema. Oħrajn jistgħu jsiru persuni li ġenwinament jaħdmu għal rashom peress li xi pjattaformi jistgħu jaġġustaw il-mudelli tan-negozju tagħhom.

Il-klassifikazzjoni bħala ħaddiema tfisser li l-ħaddiema tal-pjattaformi se jkollhom aċċess għal:

 • ħin ta’ mistrieħ garantit u vaganzi mħallsa;
 • mill-inqas il-paga minima nazzjonali jew settorjali (fejn applikabbli);
 • il-protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa;
 • il-benefiċċji tal-qgħad, tal-mard u tal-kura tas-saħħa;
 • liv tal-ġenituri;
 • id-drittijiet għall-pensjoni;
 • benefiċċji relatati ma’ inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard okkupazzjonali.

Id-Direttiva proposta tal-Kummissjoni għandha wkoll l-għan li żżid it-trasparenza fl-użu tal-algoritmi mill-pjattaformi, filwaqt li tiżgura l-monitoraġġ mill-bniedem u d-dritt li jiġu kkontestati deċiżjonijiet awtomatizzati.

L-awtoritajiet nazzjonali spiss isibuha diffiċli biex jaċċessaw data relatata mal-pjattaformi u l-persuni li jaħdmu permezz tagħhom. Il-proposta tal-Kummissjoni trid iġġib aktar trasparenza madwar il-pjattaformi billi tiċċara l-obbligi eżistenti għad-dikjarazzjoni tax-xogħol lill-awtoritajiet nazzjonali. Ir-regoli l-ġodda se jirrikjedu li l-pjattaformi jagħmlu xi informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom u n-nies li jaħdmu permezz tagħhom disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali.

Riżorsi oħra dwar id-drittijiet tal-ħaddiema tal-pjattaformi

Inizjattivi ta’ ekonomija tal-pjattaformi: Dan ir-repożitorju web tal-Eurofound jiġbor firxa wiesgħa ta’ inizjattivi nazzjonali relatati mal-ekonomija tal-pjattaformi. Tista’ tuża l-filtrazzjoni biex tagħmel tiftixa speċifika għall-pajjiż.

Inizjattivi biex jittejbu l-kundizzjonijiet għall-ħaddiema tal-pjattaformi:Għanijiet, metodi, punti tajbin u dgħjufijiet: Dan ir-rapport tal-Eurofound jivvaluta xi wħud mill-inizjattivi fl-Istati Membri li għandhom l-għan li jindirizzaw l-aspetti negattivi tax-xogħol fuq pjattaformi u joffri rakkomandazzjonijiet għal aktar azzjoni.

Mistoqsijiet u tweġibiet: Intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq pjattaforma diġitali': Il-Kummissjoni Ewropea twieġeb mistoqsijiet frekwenti relatati mal-ekonomija tal-pjattaformi u tipprovdi aktar informazzjoni dwar id-direttiva proposta tagħha kif ukoll links għar-riżorsi.

Ix-xogħol fuq il-pjattaformi huwa biss wieħed mill-għażliet disponibbli għaż-żgħażagħ li qed ifittxu impjieg biex jibdew fil-perkorsi tal-karriera tagħhom. Iċċekkja dan l-artiklu biex issir taf aktar dwar l-opportunitajiet ta’ traineeships disponibbli għaż-żgħażagħ fl-UE.

 

Links relatati:

 Intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq pjattaforma diġitali

Inizjattivi biex jittejbu l-kundizzjonijiet għall-ħaddiema tal-pjattaformi:Għanijiet, metodi, punti tajbin u dgħjufijiet

Inizjattivi ta’ ekonomija tal-pjattaformi

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq il-pjattaformi

Mistoqsijiet u tweġibiet: Intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fix-xogħol fuq pjattaforma diġitali

Is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ: Traineeships

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.