Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)
Uutisartikkeli17. maaliskuuta 2022Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastoArvioitu lukuaika: 3 min

EU ehdottaa direktiiviä alustatyöntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi

Euroopan nuorison teemavuonna otamme esiin alustatyön, joka koskettaa monia nuoria. Lue, mitä alustatyö on, mitä haasteita alustatyöntekijät kohtaavat ja mitä EU aikoo tehdä niiden ratkaisemiseksi.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Mitä alustatyö on?

Alustatyössä palkkatyö organisoidaan uudella tavalla digitaalisten alustojen välityksellä. Alustoilla työntekijät voivat tarjota monenlaisia maksullisia palveluja. Esimerkkejä alustoista ovat Uber, Bolt ja Upwork.

Alustatalous hyödyttää monin tavoin sekä työntekijöitä että kuluttajia. Joustavat työajat mahdollistavien matalan kynnyksen digitaalisten alustojen ansiosta itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtyminen ja tulojen hankkiminen sosiaalisesta asemasta riippumatta on helpompaa.

Euroopan komission mukaan  alustataloudesta saatavien tulojen arvioitiin olevan vuonna 2020 jopa 20 miljardia euroa. Pelkästään EU:n alueella on yli 500 työtä välittävää digitaalista alustaa ja yli 28 miljoonaa alustatyöntekijää.

Mitä haasteita alustatyö asettaa työntekijöille?

Alustat luokittelevat alustatyöntekijät lähes aina itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Useimmissa Euroopan oikeusjärjestelmissä tämä tarkoittaa sitä, että alustatyöntekijöillä ei ole mahdollisuutta työsuojeluun – kuten työehtosopimusneuvotteluihin, terveyden ja turvallisuuden suojeluun ja sosiaaliturvaan – tai työsuojelu on vähäistä.

Lisäksi työllisyys ja tulot ovat usein ennakoimattomia ja määräytyvät algoritmien perusteella, mihin työntekijät eivät voi vaikuttaa. Työolot vaihtelevat alustatyypin, tehtävien luonteen ja tehtävien suorittamiseen vaadittavien taitojen tason mukaan.

EU:n direktiivi työolojen parantamisesta alustatyössä

Joulukuussa 2021 Euroopan komissio ehdotti direktiiviä työolojen parantamiseksi alustatyössä. Direktiiviehdotuksessa luetellaan kriteerit, joiden perusteella määritellään, katsotaanko alustan olevan rinnastettavissa työnantajaan. Jos alusta täyttää vaaditut kriteerit, sen katsotaan oikeudellisesta näkökulmasta olevan työnantaja. Arvioiden mukaan direktiiviehdotuksen seurauksena mahdollisesti 1,7–4,1 miljoonaa ihmistä luokitellaan uudelleen työntekijöiksi. Toisista taas voi tulla aidosti itsenäisiä ammatinharjoittajia joidenkin alustojen mahdollisesti mukauttaessa liiketoimintamallejaan.

Työntekijöiksi luokitteleminen tarkoittaa, että alustatyöntekijöillä on oikeus

 • lepoaikaan ja palkallisiin lomiin
 • kansalliseen tai alakohtaiseen vähimmäispalkkaan (jos sellainen on käytössä)
 • työterveyden ja työturvallisuuden suojeluun
 • työttömyys-, sairaus- ja terveydenhuoltoetuuksiin
 • vanhempainvapaaseen
 • eläkkeeseen
 • työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyviin etuuksiin.

Komission direktiiviehdotuksella pyritään myös parantamaan alustojen algoritmien käytön avoimuutta ja varmistamaan ihmisen suorittama seuranta ja oikeus riitauttaa automatisoituja päätöksiä.

Kansallisilla viranomaisilla on usein vaikeuksia saada tietoja alustoista ja niiden kautta työskentelevistä henkilöistä. Komission ehdotuksella pyritään lisäämään alustojen avoimuutta selkeyttämällä nykyisiä velvoitteita ilmoittaa työstä kansallisille viranomaisille. Uusissa säännöissä edellytetään, että alustat antavat kansallisten viranomaisten käyttöön tietyt tiedot toiminnastaan ja alustojen kautta työskentelevistä henkilöistä.

Muita alustatyöntekijöiden oikeuksia koskevia aineistoja

Platform economy initiatives: Tähän Eurofoundin verkkotietokantaan on koottu monenlaisia alustatalouteen liittyviä kansallisia aloitteita. Voit käyttää suodatusta maakohtaisen haun tekemiseen.

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses: Tässä Eurofoundin raportissa arvioidaan eräitä jäsenvaltioiden aloitteita, joilla pyritään puuttumaan alustatyön kielteisiin vaikutuksiin, ja annetaan suosituksia jatkotoimiksi.

Kysymyksiä ja vastauksia: Työolojen parantaminen alustatyössä Euroopan komission vastauksia yleisiin alustatalouteen liittyviin kysymyksiin ja lisätietoja direktiiviehdotuksesta. Sivulla on myös linkkejä erilaisiin asiaan liittyviin aineistoihin.

Alustatyö on vain yksi vaihtoehdoista, jonka avulla nuoret työnhakijat voivat päästä urallaan alkuun. Tässä artikkelissa on lisätietoa nuorten harjoittelumahdollisuuksista EU:ssa.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Työolojen parantaminen alustatyössä 

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses

Platform economy initiatives

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä

Kysymyksiä ja vastauksia: työolojen parantaminen alustatyössä

Euroopan nuorison teemavuosi: harjoittelut

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Etsi EURES-neuvojaa

Eläminen ja työskentely EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat online-tapahtumat

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Tiedot

Aiheet
 • Liiketoiminta / Yrittäjyys
 • Työmarkkinauutiset/liikkuvuusuutiset
 • Uutiset/raportit/tilastot
 • Nuoriso
Aiheeseen liittyvä(t) osio(t)
Sektori
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.