Glavni sadržaj
EURES (EURopean Employment Services)
Novinski članak17. ožujka 2022.Europsko nadzorno tijelo za rad, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanjePredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

EU predlaže direktivu kojom bi se zaštitila prava radnika koji rade putem platformi

U svrhu obilježavanja Europske godine mladih, želimo predstaviti temu koja je važna za mnoge mlade ljude – rad putem platformi. U ovom ćete članku doznati što je rad putem platformi, s kakvim se izazovima takvi radnici susreću i kako ih EU planira riješiti.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Što je rad putem platformi?

Rad putem platformi nov je oblik organiziranog plaćenog rada putem digitalnih platformi. Radnici koji rade putem platformi dostupni su preko interneta radi obavljanja raznovrsnih plaćenih usluga. Neke od takvih platformi su Uber, Bolt i Upwork.

Ekonomija platformi donosi brojne koristi za radnike i poslodavce. S nezahtjevnim uvjetima prijave i fleksibilnim radnim vremenom, digitalne platforme olakšavaju samozapošljavanje i ostvarivanje prihoda neovisno o društvenom statusu.

Prema Europskoj komisiji, procijenjeni prihodi od digitalne ekonomije u EU-u 2020. iznosili su visokih 20 milijardi EUR. Samo u EU-u postoji više od 500 digitalnih radni platformi i više od 28 milijuna radnika koji rade putem platformi.

S kojim se izazovima susreću radnici koji rade putem platformi?

Platforme radnike koji rade putem njih gotovo uvijek klasificiraju kao samozaposlene osobe. U većini pravnih sustava u Europi to znači da nemaju nikakav ili imaju ograničen pristup socijalnoj zaštiti poput kolektivnih prava na pregovaranje, zaštitu zdravlja i sigurnosti te sustava socijalnog osiguranja.

Usto, zapošljavanje i prihod često su nepredvidivi te ih određuju algoritmi koji su izvan kontrole radnika. Radni uvjeti razlikuju se ovisno o vrsti platforme, prirodi zadataka i razini vještina potrebnih za njihovo obavljanje.

Direktiva EU-a o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi

Europska komisija je u prosincu 2021. predložila direktivu o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi. Predloženom se direktivom nudi popis kriterija uz pomoć kojih će se odrediti je li određena platforma poslodavac ili ne. Ako platforma ispunjava potrebne kriterije, zakonski se pretpostavlja da je ona poslodavac. Očekuje se da će kao rezultat predložene direktive između 1,7 milijuna i 4,1 milijun ljudi biti reklasificirano u radnike. Drugi radnici mogu postati stvarno samozaposlene osobe jer bi neke platforme mogle prilagoditi svoje modele poslovanja.

Biti klasificirani kao radnici znači da će radnici koji rade putem platformi imati pristup:

 • zajamčenom razdoblju odmora i plaćenom godišnjem odmoru
 • barem državnoj ili sektorskoj minimalnoj plaći (gdje je to moguće)
 • zaštiti sigurnosti i zdravlja
 • naknadama za nezaposlene, naknadama za vrijeme bolovanja i zdravstvenom osiguranju
 • roditeljskom dopustu
 • mirovinskim pravima
 • naknadama u vezi s nesrećama na radu i profesionalnim bolestima.

Predloženom direktivom Komisije nastoji se i povećati transparentnost u upotrebi algoritama na platformama, čime se osiguravaju ljudsko praćenje i pravo na osporavanje automatiziranih odluka.

Nacionalna tijela često imaju otežan pristup podatcima u vezi s platformama i osobama koje rade putem njih. Prijedlogom Komisije želi se povećati transparentnost u pogledu platformi, i to pojašnjavanjem postojećih obveza prijavljivanja rada nacionalnim tijelima. Novim će se pravilima od platformi zahtijevati da nacionalnim tijelima dostave određene informacije o svojim aktivnostima i osobama koje rade putem njih.

Drugi izvori podataka o pravima radnika koji rade putem platformi

Inicijative ekonomije platformi: Ovaj internetski repozitorij zaklade Eurofound objedinjuje raznolike nacionalne inicijative koje se odnose na ekonomiju platformi. Uz pomoć filtera možete pretraživati prema zemlji.

Inicijative za poboljšanje uvjeta za radnike koji rade putem platformi:ciljevi, metode, prednosti i nedostatci: U ovom se izvješću zakladeEurofound ocjenjuju neke od inicijativa u državama članicama kojima se pokušavaju ublažiti negativni aspekti rada putem platformi i nude preporuke za daljnje mjere.

Pitanja i odgovori: poboljšanje radnih uvjeta u radu putem platformi: Europska komisija odgovara na često postavljana pitanja u vezi s ekonomijom platformi i pruža dodatne informacije o svojem prijedlogu direktive te poveznice na izvore podataka.

Rad putem platformi samo je jedan od načina započinjanja karijere za mlade tražitelje posla. Pročitajte ovaj članak i doznajte više o mogućnostima stažiranja za mlade u EU-u.

 

Korisne poveznice:

Poboljšanje radnih uvjeta za radnike koji rade putem platformi

Inicijative za poboljšanje uvjeta za radnike koji rade putem platformi:ciljevi, metode, prednosti i nedostatci

Inicijative ekonomije platformi

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi

Pitanja i odgovori: poboljšanje radnih uvjeta u radu putem platformi

Europska godina mladih: stažiranje

 

Pročitajte više:

Europski dani poslova

Pronađite savjetnike EURES-a

Radni i životni uvjeti u zemljama u kojima djeluje EURES

EURES-ova baza poslova

EURES-ove usluge za poslodavce

EURES-ov kalendar događanja

Uskoro na internetu

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedInu

Teme
 • Posao /Poduzetništvo
 • Vijesti o tržištu rada/vijesti o mobilnosti
 • Vijesti/izvješća/statistike
 • Mladost
Povezani odjeljak(i)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Odricanje

Članci su namijenjeni korisnicima portala EURES pružiti informacije o aktualnim temama i trendovima te potaknuti raspravu i debatu. Njihov sadržaj ne odražava nužno stav Europske uprave za rad (ELA) ili Europske komisije. Nadalje, EURES i ELA ne podržavaju gore navedene web stranice trećih strana.