Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy17 marca 2022Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 4 min

UE proponuje dyrektywę w celu ochrony praw osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych

Aby uczcić Europejski Rok Młodzieży, chcemy przedstawić temat, który dotyczy wielu młodych ludzi – pracy za pośrednictwem platform internetowych. W tym artykule dowiesz się, czym jest praca za pośrednictwem platform internetowych, jakie wyzwania stoją przed osobami pracującymi za pośrednictwem takich platform i w jaki sposób UE zamierza im sprostać.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Czym jest pracy za pośrednictwem platform internetowych?

Praca za pośrednictwem platform internetowych to nowa forma organizowania pracy zarobkowej za pośrednictwem platform cyfrowych. Osoby pracujące w ten sposób są dostępne online w celu świadczenia szerokiej gamy płatnych usług. Do platform cyfrowych zaliczają się np.: Uber, Bolt i Upwork.

Gospodarka oparta na platformach cyfrowych przynosi wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i konsumentom. Przy niskich wymogach rozpoczęcia pracy i elastycznych godzinach pracy platformy cyfrowe ułatwiają prowadzenie działalności na własny rachunek i uzyskiwanie dochodów niezależnie od statusu społecznego.

Według Komisji Europejskiej dochody z gospodarki opartej na platformach cyfrowych w UE w 2020 r. oszacowano na 20 mld EUR. W samej UE istnieje ponad 500 cyfrowych platform pracy i ponad 28 mln osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.

Jakie wyzwania stoją przed osobami pracującymi za pośrednictwem platform internetowych?

Osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych są prawie zawsze klasyfikowane przez platformy jako osoby samozatrudnione. W większości systemów prawnych w Europie oznacza to, że nie mają one dostępu lub mają ograniczony dostęp do ochrony pracy, takiej jak prawo do rokowań zbiorowych, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa oraz systemy zabezpieczenia społecznego.

Ponadto zatrudnienie i dochody są często nieprzewidywalne i ustalane za pomocą algorytmów, nad którymi pracownicy nie mają kontroli. Warunki pracy różnią się w zależności od rodzaju platformy, charakteru zadań i poziomu umiejętności wymaganych do wykonywania tych zadań.

Dyrektywa UE w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Proponowana dyrektywa zawiera wykaz kryteriów pozwalających stwierdzić, czy platforma jest pracodawcą. Jeżeli platforma spełnia niezbędne kryteria, zgodnie z prawem zakłada się, że jest ona pracodawcą. W wyniku proponowanej dyrektywy szacuje się, że od 1,7 mln do 4,1 mln osób może zostać przeklasyfikowanych na pracowników. Inne mogą stać się rzeczywiście samozatrudnionymi, ponieważ niektóre platformy mogą dostosowywać swoje modele biznesowe.

Zakwalifikowanie ich jako pracowników oznacza, że osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych będą miały dostęp do:

 • gwarantowanego czasu odpoczynku i płatne urlopy;
 • co najmniej krajowej lub sektorowej płacy minimalnej (w stosownych przypadkach);
 • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • świadczeń z tytułu bezrobocia, choroby i opieki zdrowotnej;
 • urlopu rodzicielskiego;
 • praw emerytalnych;
 • świadczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

Proponowana przez Komisję dyrektywa ma również na celu zwiększenie przejrzystości w stosowaniu algorytmów przez platformy, zapewnienie monitorowania przez człowieka i prawa do kwestionowania zautomatyzowanych decyzji.

Organy krajowe często mają trudności z dostępem do danych dotyczących platform i osób pracujących za ich pośrednictwem. Wniosek Komisji ma na celu zwiększenie przejrzystości platform poprzez wyjaśnienie organom krajowym istniejących obowiązków w zakresie deklarowania pracy. Nowe przepisy będą wymagały od platform udostępniania organom krajowym pewnych informacji na temat ich działalności i na temat osób pracujących za ich pośrednictwem.

Inne zasoby dotyczące praw osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych

Inicjatywy w zakresie gospodarki opartej na platformach cyfrowych: To repozytorium internetowe Eurofound obejmuje szeroki zakres inicjatyw krajowych związanych z gospodarką opartą na platformach cyfrowych. Możesz skorzystać z filtrowania, aby wyszukiwać w poszczególnych krajach.

Inicjatywy mające na celu poprawę warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych:Cele, metody, mocne i słabe strony: W sprawozdaniu Eurofound oceniono niektóre inicjatywy w państwach członkowskich, które mają na celu rozwiązanie problemu negatywnych aspektów pracy za pośrednictwem platform internetowych, i przedstawiono zalecenia dotyczące dalszych działań.

Pytania i odpowiedzi:Poprawa warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych: Komisja Europejska udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarki opartej na platformach cyfrowych i dostarcza więcej informacji na temat proponowanej dyrektywy, a także linki do zasobów.

Praca za pośrednictwem platform internetowych jest tylko jedną z możliwości rozpoczęcia kariery przez młodych ludzi poszukujących pracy. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach odbycia stażu dostępnych dla młodych ludzi w UE.

 

Powiązane linki:

Poprawa warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

Inicjatywy mające na celu poprawę warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych:Cele, metody, mocne i słabe strony

Inicjatywy w zakresie gospodarki opartej na platformach cyfrowych

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

Pytania i odpowiedzi:Poprawa warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

Europejski Rok Młodzieży:Staże

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Biznes/Przedsiębiorczość
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
 • Wiadomości/raporty/statystyki
 • Młodzież
Powiązane sekcje
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.