Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok25. februára 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 3 min

Ako zamestnávatelia môžu riešiť problémy týkajúce sa rodovej nerovnováhy spôsobené ochorením COVID-19

V dôsledku ochorenia COVID-19 sa výrazne urýchlil prechod na flexibilnú prácu. V snahe prispôsobiť sa tzv. novému normálu zamestnávatelia vykonávajú dlhodobé zmeny vo svojich stratégiách na pracovisku. Je však dôležité, aby zvážili aj to, akým spôsobom ich budúci model pracoviska ovplyvní rodovú rovnosť.

How employers can address the gender imbalance created by COVID-19
Shutterstock

 

Podľa najnovšej správy Spoločného výskumného centra je u žien, ktoré vykonávajú platenú prácu z domu, pravdepodobnejšie ako u mužov, že sa počas pracovného času starajú aj o deti a iných členov domácnosti. Ženy preto vykonávajú platenú prácu nepretržite kratšiu dobu ako muži.

Možnosťou pružnej práce by sa mohla zlepšiť rovnováha medzi pracovným a súkromným životom zamestnankýň, výsledkom by však mohlo byť aj to, že v kanceláriách zostanú pracovať prevažne muži. Pracovisko s výraznou rodovou nerovnosťou môže negatívne vplývať na sociálnu dynamiku interakcií v rámci tímu. Takisto by to mohlo mať vplyv na to, kto dostane akú prácu a kto bude vypočutý. Zamestnanci, ktorí strávia viac času v kanceláriách, by mohli byť v porovnaní s tými, ktorí pracujú z domu, zvýhodňovaní zo strany riadiacich pracovníkov.

Vzhľadom na to, že sa objavuje väčší počet zmiešaných pracovných modelov, podniky musia prijať proaktívne patrenia na ich riadenie. Pripravili sme niekoľko tipov, ktoré by mohli zamestnávateľom pomôcť vybudovať lepšiu rodovú rovnováhu na pracovisku.

Pružná práca je pre každého

Informujte zamestnancov, že pružná práca je pre každého, bez ohľadu na pohlavie, vek alebo opatrovateľské povinnosti. Znížiť nerovnosti by mala jasná politika v oblasti pružných foriem organizácie práce.

Starší zamestnanci môžu ísť príkladom

Stále panuje všeobecná mylná predstava, že práca vykonávaná v kanceláriách je hodnotnejšia ako práca vykonávaná z domu. Ukážte zamestnancom, že aj tie najdôležitejšie úlohy je možné vykonávať pružne, a podporte starších zamestnancov, aby pracovali z domu.

Vyhodnoťte preferencie svojich zamestnancov

Mnohé podniky sa venujú prieskumu svojich zamestnancov, aby sa prispôsobili jednotlivým požiadavkám a okolnostiam. To je dobrá príležitosť na sledovanie rodovej rovnováhy tých, ktorí sa chcú vrátiť a pracovať v kancelárii.

Škoľte riadiacich pracovníkov

Pre mnohých riadiacich pracovníkov je riadenie tímov ľudí, ktorí sa nachádzajú na rôznych miestach, stále niečo nové a náročné. Zabezpečte, aby riadiaci pracovníci mali nevyhnutné zručnosti a nástroje.

Udržiavajte komunikačné kanály otvorené

Je dôležité, aby ste so všetkými zamestnancami pravidelne komunikovali, a to bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Zabezpečte, aby tí, ktorí sa rozhodli pracovať z domu, zostali súčasťou tímu a aby boli informovaní o všetkých udalostiach v podniku.

Buďte flexibilný

Stále je ťažké predpovedať, akým spôsobom nás ovplyvní pokračujúca pandémia ochorenia COVID-19 v budúcnosti. Preto je pravdepodobné, že potreby vašich zamestnancov sa zmenia. Sledujte tieto zmeny prostredníctvom pravidelných prieskumov a zabezpečte, aby politiky vášho podniku boli v súlade s jej cieľmi v oblasti rozmanitosti a inklúzie.

Aký je najlepší spôsob integrácie nových medzinárodných zamestnancov do vášho podniku, ak sa pracuje na diaľku? Máme pre vás niekoľko praktických tipov, ktoré vám pomôžu.

 

Súvisiace odkazy:

Ako ovplyvní kríza COVID-19 existujúce rodové rozdiely v Európe?

Užitočné tipy na získanie a adaptáciu nových zamestnancov zo zahraničia

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Rady a tipy
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Trendy náboru
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.