Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)
Uutisartikkeli25. helmikuuta 2021Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastoArvioitu lukuaika: 2 min

Covid-19-pandemian aikaansaaman sukupuolten epätasapainon ratkaiseminen työpaikoilla

Covid-19 on nopeuttanut merkittävästi joustotyöhön siirtymistä. Uusiin realiteetteihin mukautuakseen monet työnantajat ovat tehneet työpaikan strategioihinsa pitkän aikavälin muutoksia. Heidän on kuitenkin tärkeää myös tarkastella sitä, miten tuleva työpaikan toimintamalli vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon.

How employers can address the gender imbalance created by COVID-19
Shutterstock

 

Yhteisen tutkimuskeskuksen vastikään julkaiseman raportin mukaan palkkatyötä kotoa käsin tekevät naiset huolehtivat työaikana miehiä todennäköisemmin lapsista tai muista perheenjäsenistä. Tämän seurauksena naiset tekevät yhtäjaksoista palkkatyötä vähemmän kuin miehet.

Joustavien työjärjestelyjen tarjoaminen voi parantaa naisten työ- ja yksityiselämän välistä tasapainoa, mutta se voi myös johtaa siihen, että työpaikoista tulee miesvaltaisia. Sukupuolten huomattavan epätasapainoinen jakauma työpaikalla voi vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen dynamiikkaan. Sillä voi myös olla vaikutusta siihen, mitä työtä kukin saa tehtäväkseen ja kuka saa itsensä kuulluksi. Esimiehet voivat suhtautua myönteisemmin työpaikalla enemmän aikaa viettäviin työntekijöihin kuin kotoa käsin työskenteleviin.

Työnteon mallit monipuolistuvat, minkä vuoksi yritysten onkin aktiivisesti pyrittävä hallitsemaan tilannetta. Seuraavassa annamme joitakin vinkkejä siitä, miten työnantajat voivat parantaa sukupuolijakaumaa työpaikoilla.

Joustotyö on tarkoitettu kaikille

Työntekijöille on hyvä kertoa, että joustotyö on tarkoitettu kaikille riippumatta sukupuolesta, iästä tai siitä, onko perheessä huollettavia. Yrityksen joustavia työjärjestelyjä koskevat selkeät toimintaperiaatteet auttavat vähentämään eriarvoisuutta.

Johtavassa asemassa olevat voivat toimia esimerkkinä

Edelleen on olemassa yleinen väärinkäsitys siitä, että työpaikalla tehty työ on kotoa käsin tehtyä työtä arvokkaampaa. Työntekijöille voi näyttää esimerkkiä siitä, että tärkeimpiäkin tehtäviä on mahdollista hoitaa joustavasti, ja johtavassa asemassa toimivia voi rohkaista työskentelemään kotoa käsin.

Työntekijöiden mieltymysten selvittäminen

Monet yritykset tekevät kyselyjä työntekijöidensä yksilöllisten mieltymysten ja olosuhteiden huomioon ottamiseksi. Kyselyt antavat mahdollisuuden tarkastella niiden vastaajien sukupuolijakaumaa, jotka haluavat palata työpaikalle.

Esimiesten kouluttaminen

Monille esimiehille eri paikoista käsin toimivien työntekijäryhmien johtaminen on edelleen uutta ja haastavaa. Yritysten on varmistettava, että esimiehillä on tarvittava osaaminen ja välineet ryhmien johtamiseksi eri työnteon malleissa.

Viestintäkanavien pitäminen avoimina

On tärkeää olla säännöllisesti yhteydessä kaikkiin työntekijöihin näiden sijaintipaikasta riippumatta. On varmistettava, että myös niitä työntekijöitä, jotka haluavat työskennellä kotoa käsin, pidetään tiiviisti ryhmän jäseninä ja että heitä pidetään ajan tasalla kaikista yritykseen liittyvistä seikoista.

Joustavuuden säilyttäminen

Edelleen on vaikea arvioida, miten vallitseva covid-19-pandemia vaikuttaa meihin tulevaisuudessa. Onkin todennäköistä, että työntekijöiden tarpeet muuttuvat. Näitä muutoksia on hyvä seurata säännöllisillä kyselyillä. Samoin on hyvä varmistaa, että yrityksen toimintaperiaatteet ovat sen moninaisuutta ja osallisuutta koskevien tavoitteiden mukaisia.

Mikä on paras tapa saada ulkomailta rekrytoidut uudet etätyöntekijät osaksi organisaatiota? Tässä on muutamia käytännön vinkkejä avuksi.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Raportti covid-19-kriisin vaikutuksista Euroopassa vallitseviin sukupuolten välisiin eroihin

Parhaat vinkit uusien kansainvälisten työntekijöiden perehdyttämiseksi

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Drop’pin@EURES

Hae EURES-neuvojaa

Eläminen ja työskentely EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat verkossa

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Aiheet
 • Liiketoiminta / Yrittäjyys
 • Vinkkejä
 • Työmarkkinauutiset/liikkuvuusuutiset
 • Rekrytointitrendit
Sektori
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.