Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Súbory cookie na portáli siete EURES

Na našich webových sídlach používame súbory cookie. Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové sídlo uchováva na počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.

Používame súbory cookie na technické fungovanie webového sídla a ak udelíte súhlas, na zhromažďovanie vašich skúseností s prehliadaním stránok na našom webovom sídle na účely súhrnných štatistík, ktorých účelom je zlepšenie našej komunikácie a ponúkaných služieb.

Nájdete tu aj informácie o súboroch cookie týkajúcich sa našich kanálov sociálnych médií.

Služba Europa Analytics a jej súbory cookie

Služba Europa Analytics je interná služba, ktorá monitoruje a hodnotí efektívnosť a účinnosť webových sídiel Európskeho orgánu práce (ELA), EURES, EDPS a Európskej komisie, ako aj ďalších webových sídiel, pre ktoré hosting vykonáva dátové centrum Komisie.

Využíva analytickú platformu Matomo (predtým Piwik) s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá je plne pod kontrolou Európskej komisie. Táto platforma umožňuje ochranu osobných údajov koncových používateľov vďaka prvkom, ako je napríklad znemožnenie identifikácie IP adresy. Súbory cookie sa môžu používať aj na vytváranie anonymizovaných štatistík o skúsenostiach s prehliadaním našich webových sídiel.

Informácie o ochrane údajov a opatrenia služby Europa Analytics

Služba Europa Analytics je interná služba, ktorá meria efektívnosť a účinnosť webových sídiel inštitúcií Európskej únie na portáli Europa.

Používanie tejto služby môžete odmietnuť – buď prostredníctvom bannera so súbormi cookie, ktorý sa zobrazí v hornej časti prvej navštívenej stránky, alebo na stránke služby Europa Analytics.

Ak sa rozhodnete túto službu nepoužívať, neovplyvní to vašu navigáciu na stránkach portálu Europa. Služba Europa Analytics je nakonfigurovaná tak, aby používala doménu druhej úrovne europa.eu (ktorú používajú webové stránky európskych inštitúcií) a ukladala súbory cookie prvej strany.

Súbory cookie (od platformy Matomo) používané službou Europa Analytics umožňujú Európskej komisii sledovať tieto informácie o návštevníkoch. Tieto informácie používame na prípravu súhrnných štatistických správ o aktivite návštevníkov:

 • IP adresa (maskovaná)
 • poloha: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokalizácia)
 • dátum a čas žiadosti (návšteva webového sídla)
 • názov prezeranej stránky (názov stránky)
 • URL adresa prezeranej stránky (URL stránky)
 • URL adresa stránky, ktorá bola prezeraná pred súčasnou stránkou (URL odkazujúcej stránky)
 • rozlíšenie obrazovky zariadenia používateľa
 • čas v miestnom časovom pásme návštevníka,
 • súbory, na ktoré bolo kliknuté a ktoré boli stiahnuté (sťahovanie)
 • odkazy na externú doménu, na ktorú bolo kliknuté (tzv. outlink)
 • doba generovania stránok (čas potrebný na vygenerovanie webových stránok webovým serverom a ich následné stiahnutie návštevníkom: rýchlosť stránky)
 • hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language);
 • verzia prehliadača, pluginy prehliadača (PDF, Flash, Java,...), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent)
 • jazyk navštívenej stránky
 • kampane
 • vyhľadávanie na stránke
 • udalosti

Na zlepšenie správnosti vytvorených správ sa informácie ukladajú aj do súboru cookie prvej strany z nášho webového sídla a následne ich zhromažďuje služba Europa Analytics:

 • náhodné jedinečné identifikačné číslo návštevníka
 • čas prvej návštevy daného návštevníka,
 • čas predchádzajúcej návštevy daného návštevníka,
 • počet návštev daného návštevníka.

Orgán ELA poveril Európsku komisiu zhromažďovaním zozbieraných súborov cookie prvej strany a zachovaním úplnej kontroly nad nimi prostredníctvom ukladania údajov na serveroch, ktoré sú v úplnom vlastníctve a pod kontrolou samotnej Európskej komisie.

Okrem niektorých dočasných súborov cookie generuje platforma Matomo aj trvalý súbor cookie s náhodným identifikátorom, ktorý umožňuje službe Europa Analytics identifikovať, kedy sa používateľ vráti na stránku. Tento súbor cookie sa uloží na 13 mesiacov a po ich uplynutí sa automaticky odstráni zo zariadenia používateľa.

 • Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie ukladané webovým sídlom, ktoré si práve prezeráte. Čítať ich môže len toto webové sídlo.  Okrem toho môže webové sídlo potenciálne využívať externú službu na analýzu toho, ako ľudia používajú jej stránky. Služba Europa Analytics si na tento účel nastavuje vlastné súbory cookie a nevyužíva externé strany.
 • Trvalé súbory cookie sú súbory cookie uložené vo vašom počítači a po zatvorení prehliadača sa automaticky nevymažú, na rozdiel od dočasného súboru cookie , ktorý sa po zatvorení prehliadača vymaže.

Súhlas so zhromažďovaním vašich skúseností s prehliadaním na účely agregovanej štatistiky

Služba Europa Analytics štandardne nesleduje prehliadanie svojho webového sídla návštevníkmi. Môžete sa však rozhodnúť, že súhlasíte s tým, že prispejete k vytváraniu súhrnných štatistík o vašom prehliadaní nášho webového sídla.

Ak ste nepovolili žiadne súbory cookie, banner o súboroch cookie sa vám zobrazí pri každej návšteve nášho webového sídla.

Obmedzený prístup k informáciám

Celá komunikácia analytických údajov je zakódovaná prostredníctvom protokolu HTTPS. Analytické správy vytvorené službou Europa Analytics sú dostupné len prostredníctvom autentifikačnej služby Európskej komisie (ECAS) pre oprávnených zamestnancov Komisie, ktorí pracujú s platformou Matomo, príslušných zamestnancov európskych inštitúcií alebo riadne oprávnených externých subdodávateľov, od ktorých sa môže vyžadovať, aby analyzovali, vyvíjali a/alebo pravidelne udržiavali niektoré webové sídla.

Maskovanie IP adries

Poznámka: inštitúcia, mesto a krajina pôvodu sa na štatistické účely určujú z úplnej IP adresy, potom sa ukladajú a agregujú a nakoniec sa aplikuje maskovanie. Služba Europa Analytics používa mechanizmus znemožnenia identifikácie IP, ktorý automaticky maskuje časť IP (internetového protokolu) každého návštevníka, čím účinne znemožňuje identifikáciu konkrétneho návštevníka služby Europa len prostredníctvom IP adresy.

Logy návštevníkov

Služba Europa Analytics automaticky vymazáva logy návštevníkov po 13 mesiacoch. Európska komisia na neobmedzené obdobie uchováva súhrnné údaje na analytické účely.

Súbory cookie sociálnych médií

Sieť EURES je aktívna na piatich platformách sociálnych médií. Naša prítomnosť v komunitách sietí Facebook, Instagram, LinkedIn, X a YouTube posilňuje našu prítomnosť a viditeľnosť online.

 • Webové sídlo orgánu ELA neukladá súbory cookie pri zobrazení odkazov na naše kanály sociálnych médií, keď si prezeráte naše webové sídlo.
 • Môžete sledovať videá siete EURES, ktoré nahrávame aj na našu stránku YouTube. Môžete tiež klikať na odkazy z nášho webového sídla na siete Facebook, Instagram, X a LinkedIn.
 • Kliknutím na tlačidlo LinkedIn na našom webovom sídle budete presmerovaní na stránku LinkedIn, ktorá má vlastné zásady používania súborov cookie a ochrany osobných údajov, nad ktorými nemáme kontrolu.
 • Kliknutím na ikonu siete X (predtým Twitter) na tomto webovom sídle budete presmerovaní na stránku siete X/Twitter, ktorá má vlastné zásady používania súborov cookie a ochrany osobných údajov, nad ktorými nemáme kontrolu.
 • To isté platí pre siete Facebook a Instagram.

Technické súbory cookie pre webové aplikácie

Nasledujúce súbory cookie sa vzťahujú na webové aplikácie, ktoré sú súčasťou webového sídla portálu siete EURES:

 • Nájsť si prácu a všetky s tým súvisiace funkcie (pre hostí, registrovaných uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov siete EURES)
 • Nájsť kandidátov a všetky s tým súvisiace funkcie (pre registrovaných zamestnávateľov a zamestnancov siete EURES)
 • Kontaktovať poradcu siete EURES
 • Odkazy
 • Štatistika
 • My EURES

 

Súbory cookie s preferenciami návštevníkov :

Názov

Služba

Účel

Typ a trvanie súboru cookie

cck1

Balík na udelenie súhlasu so súbormi cookie

Uchováva vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie

(táto otázka sa už opäť neobjaví)

Dočasný súbor cookie prvej strany, 6 mesiacov

 

Prevádzkové (overovacie) súbory cookie :

Názov

Služba

Účel

Typ a trvanie súboru cookie

CASTGC

EURES CAS

Informácie o autentifikácii siete EURES

Dočasné súbory cookie prvej strany, ktoré
 sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač

CASPRIVACY

EURES CAS

Informácie o autentifikácii siete EURES

Dočasné súbory cookie prvej strany, ktoré
 sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač

EURES_CAS_SESSIONID

EURES CAS

Informácie o autentifikácii siete EURES

Dočasné súbory cookie prvej strany, ktoré
 sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač

EURES_CAS_LOGGED_IN

EURES CAS

Informácie o autentifikácii siete EURES

Dočasné súbory cookie prvej strany, ktoré
 sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač

 

Prevádzkové (technické) súbory cookie:

Názov

Služba

Účel

Typ a trvanie súboru cookie

XSRF-TOKEN

Globálne pre všetky webové aplikácie siete EURES

Používa sa na zabránenie útokom na viacerých miestach

Dočasné súbory cookie prvej strany, ktoré
 sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač

EURES_XXX_SESSIONID

Aplikácia EURES XXX

Relačné informácie siete EURES

Dočasné súbory cookie prvej strany, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač

 

Analytické súbory cookie:

Názov

Služba

Účel

Typ a trvanie súboru cookie

_pk_id#

Služba webovej analytiky

Rozpoznáva návštevníkov webového sídla (anonymne – nezhromažďujú sa žiadne osobné informácie o používateľovi).

Trvalé súbory cookie prvej strany, 13 mesiacov

_pk_ses#

Služba webovej analytiky

Identifikuje stránky, ktoré si pri tej istej návšteve prehliadal ten istý používateľ.

(anonymne – o používateľovi sa nezhromažďujú žiadne osobné informácie).

Trvalý súbor cookie prvej strany, 30 minút

Kontakt

Na to, ako používame súbory cookie, sa nás môžete opýtať prostredníctvom našej data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (zodpovednej osoby).