Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel25 februari 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Så kan företagen hantera könsobalans orsakad av covid-19

Övergången till flexibelt arbete har påskyndats avsevärt av pandemin. För att anpassa sig till det ”nya normala” genomför många arbetsgivare långsiktiga förändringar i sina arbetsplatsstrategier. Det är dock viktigt att de samtidigt beaktar hur deras framtida arbetsplatsmodeller kommer att påverka jämställdheten.

How employers can address the gender imbalance created by COVID-19
Shutterstock

 

Enligt en ny rapport från gemensamma forskningscentrumet är arbetstagare som utför avlönat arbete hemifrån samtidigt som de tar hand om barn eller andra familjemedlemmar oftare kvinnor än män. Detta leder till att kvinnor inte kan utföra avlönat arbete lika många timmar i sträck som män.

Flexibla arbetslösningar kan förbättra balansen mellan arbete och privatliv för kvinnliga arbetstagare, men det kan också leda till att män blir överrepresenterade på kontoren. När det finns en betydande obalans mellan könen på en arbetsplats kan den sociala dynamiken och samspelet i arbetsgrupperna bli lidande. Det skulle också kunna påverka hur arbetet fördelas och leda till att vissa arbetstagare lättare kan göra sig hörda än andra – anställda som arbetar mer från kontoret skulle med andra ord kunna behandlas förmånligare av sina chefer än de som arbetar hemifrån.

I takt med att allt mer blandade arbetsmodeller växer fram måste företagen vidta proaktiva åtgärder för att hantera detta. Nedan följer några tips som gör det möjligt för företag att skapa en bättre balans mellan kvinnor och män på arbetet.

Flexibelt arbete – något för alla

Informera dina anställda om att flexibelt arbete angår alla – oavsett kön, ålder eller omsorgsansvar. En tydlig företagspolicy för flexibelt arbete hjälper till att minska obalansen mellan könen.

Personal i högre ställning kan visa vägen

En vanlig missuppfattning är att det arbete som utförs på kontoret skulle vara mer värdefullt än det som utförs hemifrån. Visa dina anställda att även de viktigaste uppgifterna kan skötas flexibelt och uppmuntra kollegor i högre befattningar att arbeta mer hemifrån.

Ta reda på dina anställdas preferenser

Många företag utför interna enkäter för att kunna ta hänsyn till individuella preferenser och omständigheter. Detta är ett bra tillfälle att mäta könsfördelningen bland de anställda som vill återgå till att arbeta från kontoret.

Utbilda dina chefer

Att leda arbetsgrupper vars medlemmar befinner sig på olika platser är fortfarande något nytt och utmanande för många chefer. Se till att dina chefer har de färdigheter och verktyg som krävs för att leda team i en blandad arbetsmodell.

Håll kommunikationskanalerna öppna

Det är viktigt att upprätthålla en konsekvent kommunikation med alla anställda, oavsett varifrån de arbetar. Se till att de arbetstagare som arbetar hemifrån behandlas på samma sätt som de som arbetar från kontoret, och att de hålls informerade om alla relevanta händelser inom företaget.

Löpande anpassning

Det är fortfarande svårt att förutsäga hur covid-19-pandemin kommer att påverka oss framöver, och det är troligt att dina anställdas behov kommer att fortsätta förändras. Håll dig uppdaterad om de här förändringarna med hjälp av regelbundna enkätundersökningar och se till att företagets policy är i linje med dess mål i fråga om mångfald och inkludering.

Vilket är det bästa sättet att integrera internationella nyanställda i din organisation på distans? Vi har några praktiska tips som hjälp.

 

Länkar:

Hur kommer covid-19-krisen att påverka de befintliga könsklyftorna i Europa?

Bästa tipsen för onboarding av nya internationella arbetstagare

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

 

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Råd och tips
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Rekryteringstrender
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.