Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Služby siete EURES

EURES je sieťou spolupráce, ktorá bola navrhnutá tak, aby uľahčila voľný pohyb zamestnancov v rámci 27 krajín a Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Túto sieť tvoria: Európsky úrad pre koordináciu, národné úrady pre koordináciu, partneri siete EURES a pridružení partneri siete EURES.

Partnermi v rámci siete môžu byť verejné služby zamestnanosti, súkromné služby zamestnanosti, odborové zväzy, organizácie zamestnávateľov a iné príslušné subjekty na trhu práce. Partneri poskytujú informácie, služby zamestnanosti a náboru pre zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie, pričom európske a národné úrady pre koordináciu dohliadajú nad organizáciou činností na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Sieť EURES okrem toho zohráva významnú úlohu v oblasti poskytovania špecifických informácií a pomoci pri zamestnávaní v prospech zamestnávateľov a cezhraničných pracovníkov v európskych cezhraničných regiónoch.

Sieť EURES v praxi poskytuje svoje služby prostredníctvom portálu a siete približne z 1 000 poradcov siete EURES, ktorí sú v každodennom kontakte s uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi v celej Európe.

Čo môže pre Vás EURES urobiť?

EURES pomáha uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní práce a zamestnávateľom pri nábore zamestnancov z celej Európy

Zásada voľného pohybu pracovníkov, ktorú uplatňuje Európska únia, sa považuje za jedno z najdôležitejších práv občanov EÚ. Znamená, že za prácou sa môžete presťahovať do ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, ako aj na Island, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Využitie tohto práva sa môže niekedy javiť ako komplikovaná a náročná úloha. Cieľom EURES je cielene pomôcť uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom a podporiť ich v tejto oblasti.

K dispozícii majú širokú ponuku služieb na portáli EURES, ako aj rozsiahlu sieť poradcov v členských a partnerských organizáciách EURES.

Medzi služby EURES poskytované uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom patrí:

  • priraďovanie voľných pracovných miest k životopisom na portáli siete EURES
  • informácie a usmernenia, ako aj ďalšie podporné služby pre zamestnancov a zamestnávateľov
  • prístup k informáciám o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch EÚ, ako sú informácie o daniach, dôchodkoch, zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení
  • osobitné podporné služby pre cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov v pohraničných regiónoch
  • podpora určená pre osobitné skupiny v rámci "EURES Targeted Mobility Schemes"
  • podpora dynamických náborových podujatí prostredníctvom platformy Európskych (online) dní pracovných príležitostí
  • informácie o pomoci po prijatí do zamestnania, napr. jazykové kurzy a podpora pri integrácii v cieľovej krajine, a prístup k takejto pomoci

Ak sa chcete dozvedieť viac o službách siete EURES, navštívte rôzne časti tejto webového sídla, nájdite kontaktné informácie o členoch a partneroch siete EURES na stránke „EURES vo vašej krajine“ alebo sa priamo obráťte na poradcu siete EURES, a to telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu. S používaním portálu vám pomôže Oddelenie podpory siete EURES a zodpovie aj na vaše otázky.