Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Φεβρουαρίου 2021Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

Με ποιον τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν οι εργοδότες την ανισορροπία μεταξύ των φύλων που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19;

Η νόσος COVID-19 έχει επιταχύνει σημαντικά τη μετάβαση στην ευέλικτη εργασία. Για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στη «νέα κανονικότητα», πολλοί εργοδότες προβαίνουν σε μακροπρόθεσμες αλλαγές των στρατηγικών τους σχετικά με τον χώρο εργασίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξετάσουν επίσης τον αντίκτυπο που θα έχει στην ισότητα των φύλων το μοντέλο εργασιακού χώρου που προτίθενται να υιοθετήσουν

How employers can address the gender imbalance created by COVID-19
Shutterstock

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών, οι γυναίκες που εκτελούν αμειβόμενη εργασία από το σπίτι είναι πιο πιθανό, σε σχέση με τους άντρες, να φροντίζουν παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες εκτελούν λιγότερες ώρες αδιάλειπτης αμειβόμενης εργασίας απ’ ό, τι οι άνδρες.

Η παροχή ευέλικτων λύσεων εργασίας θα μπορούσε να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζόμενων γυναικών, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει και σε ανδρική κυριαρχία των γραφείων. Ένας χώρος εργασίας όπου παρατηρείται σημαντική ανισορροπία μεταξύ των φύλων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική δυναμική των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ομάδων. Θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τον καταμερισμό των καθηκόντων καθώς και το ποιων εργαζομένων οι απόψεις λαμβάνονται υπόψη. Πράγματι, οι εργαζόμενοι που περνούν περισσότερο χρόνο στο γραφείο θα μπορούσαν να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τους προϊσταμένους τους σε σύγκριση με όσους εργάζονται από το σπίτι.

Καθώς κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερα μικτά μοντέλα εργασίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν προορατικά μέτρα για τη διαχείρισή τους. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες συμβουλές προς τους εργοδότες με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στην εργασία.

Η ευέλικτη εργασία είναι για όλους

Ενημερώστε τους υπαλλήλους σας ότι η ευέλικτη εργασία απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή τις ευθύνες φροντίδας που έχουν αναλάβει. Μια σαφής πολιτική σχετικά με τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας της εταιρείας σας μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων.

Τα ανώτερα στελέχη μπορούν να δώσουν το παράδειγμα

Εξακολουθεί να επικρατεί μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι η εργασία που εκτελείται στο γραφείο έχει μεγαλύτερη αξία από την εργασία που εκτελείται στο σπίτι. Δείξτε στους υπαλλήλους σας ότι ακόμη και τα σημαντικότερα καθήκοντα μπορούν να ασκηθούν με ευελιξία και ενθαρρύνετε τα ανώτερα στελέχη σας να εργάζονται από το σπίτι.

Σταθμίστε τις προτιμήσεις των υπαλλήλων σας

Πολλές εταιρείες διενεργούν έρευνα μεταξύ των υπαλλήλων τους ώστε να λάβουν υπόψη τις ατομικές προτιμήσεις και τις ειδικές περιστάσεις. Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών που επιθυμούν να επιστρέψουν στο γραφείο.

Εκπαιδεύστε τα στελέχη της επιχείρησής σας

Για πολλούς ιθύνοντες, η διαχείριση ομάδων που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη συνιστά ένα νέο και δύσκολο καθήκον. Βεβαιωθείτε ότι τα στελέχη σας διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία για να διαχειρίζονται ομάδες με μεικτό μοντέλο εργασίας.

Διατηρήστε ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τακτική επικοινωνία με όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας τους. Βεβαιωθείτε ότι όσοι έχουν επιλέξει να εργάζονται από το σπίτι αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της ομάδας και ενημερώνονται σχετικά με όλες τις εξελίξεις στην εταιρεία.

Παραμείνετε ευέλικτοι

Εξακολουθεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο τρόπος με τον οποίο η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 θα μας επηρεάσει στο μέλλον, οπότε είναι πιθανό να αλλάξουν οι ανάγκες των υπαλλήλων σας. Παρακολουθήστε τις αλλαγές αυτές πραγματοποιώντας περιοδικές έρευνες και βεβαιωθείτε ότι οι πολιτικές της επιχείρησής σας συνάδουν με τους στόχους της πολυμορφίας και της ένταξης.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την εξ αποστάσεως ενσωμάτωση νέων διεθνών προσλήψεων στον οργανισμό σας; Παραθέτουμε μερικές πρακτικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe? (Πώς θα επηρεάσει η κρίση της COVID-19 τις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των φύλων στην Ευρώπη;)

Βασικές συμβουλές για την ένταξη νέων διεθνών εργαζομένων

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε συμβούλους EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

 

Λεπτομέρειες

Θέματα
 • Επιχειρήσεις /Επιχειρηματικότητα
 • Χρήσιμες συμβουλές
 • Νέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότητα
 • Τάσεις προσλήψεων
Τομέας
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.