Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)

EURES vo vašej krajine

EURES je európska sieť spolupráce v oblasti zamestnanosti. Jej členmi sú všetky členské štáty Európskej únie, ako aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Európsky úrad pre koordináciu (ECO)

Na európskej úrovni koordinuje činnosť siete Európsky úrad pre koordináciu, ktorý bol zriadený v rámci Európskeho orgánu práce. Európsky úrad pre koordináciu spravuje portál EURES a webovú platformu európskych online dní pracovných príležitostí EOJD.

Národné úrady pre koordináciu

Každá krajina vymenovala národný úrad pre koordináciu pre sieť EURES, ktorý je zodpovedný za koordináciu národnej siete členov a partnerov.

Členovia a partneri siete EURES

Členovia a partneri siete EURES poskytujú služby uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom.

Verejné služby zamestnanosti zohrávajú osobitú úlohu, keďže sa zúčastňujú a poskytujú služby ako členovia siete EURES, podobne ako ostatní členovia. Okrem verejných služieb zamestnanosti sa na činnosti siete môžu zúčastňovať aj iné služby zamestnanosti a organizácie, ktoré poskytujú služby uchádzačom o zamestnanie i zamestnávateľom, a to buď ako členovia alebo partneri siete EURES. Závisí to od druhu poskytovaných služieb.

Člen siete EURES poskytuje všetky druhy služieb siete EURES, zatiaľ čo partner siete EURES ponúka zúžený výber služieb, v závislosti od veľkosti organizácie alebo povahy iných služieb, ktoré zvyčajne poskytuje.

EC Yellow 25_#fff4bb
Nájsť člena alebo partnera siete EURES

Zvoľte si krajinu pomocou tlačidla dole a zistite, o koho ide a ako sa na nich môžete obrátiť.