Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)

EURES raja-alueilla

EU:n sisäiset raja-alueet kattavat 40 prosenttia EU:n alueesta, ja näillä alueilla asuu lähes kaksi miljoonaa rajatyöntekijää. Viimeisimmän EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta koskevan vuosikertomuksen mukaan yli 1,3 miljoonaa ihmistä asui yhdessä EU-maassa ja työskenteli toisessa.

Siitä huolimatta rajatyöntekijät saattavat kohdata päivittäin useita esteitä, joita ovat esimerkiksi eri maiden toisistaan poikkeavat kansalliset käytännöt, sosiaaliturvajärjestelmät, verotussäännöt ja oikeusjärjestelmät. Lisäksi julkinen liikenne on raja-alueilla usein vähemmän kehittynyttä kuin maiden sisällä, mikä hankaloittaa ihmisten mahdollisuuksia työskennellä toisessa EU-maassa.

EURES auttaa poistamaan ulkomailla työskentelyn esteitä tukemalla rahallisesti rajat ylittäviä kumppanuuksia Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) puitteissa.

Kumppanuuksissa EURES-verkoston jäsenet ja kumppanit tekevät rajat ylittävää yhteistyötä parantaakseen työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä ulkomailla ja vahvistamalla työnantajien valmiuksia vastaanottaa ulkomaisia työntekijöitä. Myös EURES-verkoston ulkopuoliset organisaatiot voivat osallistua kumppanuuksiin, jos ne voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tyypillisiä kumppaneita ovat julkiset työvoimapalvelut, työnantajajärjestöt, yliopistot, liike-elämän järjestöt, ammattijärjestöt, kauppakamarit ja muut vastaavat organisaatiot.

Vuonna 2024, 2025 ja 2026 ESR+:n rahoitusta saa kuusi rajat ylittävää kumppanuutta, jotka toimivat kahdeksan maan alueella. Lisäksi useita muita kumppanuuksia toimii ilman EU:n rahoitusta.

ESR+ -rahastosta tuetaan seuraavia rajat ylittäviä kumppanuuksia: Linkkejä napsauttamalla saat lisätietoa kumppanuuksista, niiden käynnissä olevista toimista ja palveluista tai voit pyytää lisätietoa tai tukea.

 

Kumppanuuksien yleisenä tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja työnantajille tietoa ja neuvontaa rajat ylittävästä työskentelystä, rekrytoinnista ja työllistämisestä, välittää työpaikkailmoituksia ja tarjota palveluja ennen rekrytointia ja sen jälkeen.

Asiantuntijat tukevat työntekijöitä näiden työuran kussakin vaiheessa ja vastaavat kysymyksiin rajat ylittävän työnteon käytännön seikoista.

Kumppanuuksien avulla seurataan myös rajat ylittävän liikkuvuuden virtauksia ja työmarkkinoiden kehitystä sekä tunnistetaan esteitä, jotka voivat haitata työntekijöiden liikkuvuutta rajat ylittävillä alueellisilla työmarkkinoilla.

Kumppanuuksien puitteissa toteutetaan vuosittain useita toimia sekä työnhakijoiden että työnantajien tukemiseksi.

Lisätietoa oman alueesi työpaikoista saat etsimällä EURES-neuvojia kumppanuuden mukaan.