Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)

EURES omassa maassasi

EURES on Euroopan työnvälitysverkosto, joka kattaa Euroopan unionin maiden lisäksi Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin.

Euroopan koordinointitoimisto

Euroopan tasolla verkostoa koordinoi Euroopan koordinointitoimisto, joka on perustettu Euroopan työviranomaisen yhteyteen. Koordinointitoimisto hallinnoi EURES-portaalia ja Euroopan online-työpaikkapäivän verkkoympäristöä.

Kansalliset koordinointitoimistot

Kukin verkoston jäsenmaa on nimittänyt EURESin koordinointitoimiston, joka koordinoi jäsenten ja kumppanien verkostoa jäsenmaissa.

EURESin jäsenet ja kumppanit

Työnhakija- ja työnantajapalvelut ovat EURESin jäsenten ja kumppanien tarjoamia.

Julkisilla työvoimapalveluilla on erityinen rooli, sillä ne ovat EURESin jäseniä mutta myös tarjoavat palveluja kumppanin ominaisuudessa. Julkisten työvoimapalveluiden lisäksi myös muut työnhakija- ja työnantajapalveluja tarjoavat työvoimapalvelut ja organisaatiot voivat osallistua verkostoon joko EURESin jäseninä tai kumppaneina sen mukaan, mitä palveluja ne tarjoavat.

EURESin jäsenet tarjoavat kaikkia EURES-palveluja, kun taas EURES-kumppanien palvelutarjonta on suppeampaa ja riippuu organisaation koosta tai sen normaalisti tarjoamien palvelujen luonteesta.

EC Yellow 25_#fff4bb
Hae EURES-jäsentä tai - kumppania

Valitsemalla olevan painikkeen avulla jonkin maan voit ottaa selvää, mitä nämä organisaatiot ovat ja miten saat niihin yhteyden.