Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)

Υπηρεσίες EURES

Το ΕURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων στις 27 χώρες της ΕΕ καθώς και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Το δίκτυο αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού, τα εθνικά γραφεία συντονισμού, τους εταίρους και τους συνδεδεμένους εταίρους του EURES.

Οι εταίροι του δικτύου μπορεί να είναι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών και άλλοι συναφείς παράγοντες της αγοράς εργασίας. Οι εταίροι παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες τοποθέτησης και πρόσληψης σε εργοδότες και σε άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά γραφεία συντονισμού επιβλέπουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αντίστοιχα.

Επιπλέον, το EURES διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρέχοντας ειδικές πληροφορίες και διευκολύνοντας την εύρεση εργασίας προς αμοιβαίο όφελος των εργοδοτών και των μεθοριακών εργαζομένων σε διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης.

Στην πράξη το EURES παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω της πύλης καθώς και μέσω ενός δικτύου 1.000 περίπου συμβούλων EURES που έρχονται καθημερινά σε επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες σε όλη την Ευρώπη.

Σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η EURES;

Το EURES βοηθά άτομα που αναζητούν εργασία να βρουν θέσεις εργασίας και εργοδότες σε όλη την Ευρώπη

Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μετακομίσετε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία για να αναζητήσετε εργασία και να εργαστείτε.

Ωστόσο, η χρήση αυτού του δικαιώματος μπορεί ορισμένες φορές να φαντάζει ως ένα εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο εγχείρημα. Σκοπός του EURES ακριβώς είναι να βοηθήσει και να στηρίξει τα άτομα που αναζητούν εργασία, καθώς και τους εργοδότες.

Αυτό συνεπάγεται την παροχή ευρέος φάσματος υπηρεσιών οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη του EURES ή παρέχονται μέσω του τεράστιου ανθρώπινου δικτύου των περισσότερων από χιλίων συμβούλων που εργάζονται στις οργανώσεις μέλη και στις οργανώσεις εταίρους του EURES.

Οι υπηρεσίες EURES προς τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες περιλαμβάνουν:

  • Αντιστοίχιση κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων στη διαδικτυακή πύλη του EURES
  • Πληροφορίες και υπηρεσίες καθοδήγησης και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες
  • Πρόσβαση σε πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η φορολογία, οι συντάξεις, η υγειονομική ασφάλιση και η κοινωνική ασφάλιση
  • Ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης για διασυνοριακούς εργαζομένους και εργοδότες
  • Στήριξη ειδικών ομάδων στο πλαίσιο του "EURES Targeted Mobility Schemes"
  • Υποστήριξη δυναμικών εκδηλώσεων πρόσληψης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ευρωπαϊκές Ημερίδες για την απασχόληση»
  • Ενημέρωση και πρόσβαση σε βοήθεια μετά την πρόσληψη, όπως γλωσσική κατάρτιση και υποστήριξη της ένταξης στη χώρα προορισμού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του EURES μπορείτε να επισκεφθείτε τα διάφορα τμήματα αυτού του διαδικτυακού τόπου, να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και των εταίρων του EURES στη σελίδα το EURES στη χώρα σας ή να έλθετε σε άμεση επαφή με έναν σύμβουλο EURES μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου ή διαδικτυακής συνομιλίας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης του EURES για βοήθεια στη χρήση της δικτυακής πύλης ή τυχόν άλλες ερωτήσεις.

 

Περισσότερα για το EURES και τις υπηρεσίες του:

Εύρεση εργασίας στην Ευρώπη — Οδηγός για άτομα που αναζητούν εργασία

Πρόσληψη εργαζομένων στην Ευρώπη — Οδηγός για τους εργοδότες