Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)

EURES sinu riigis

EURES on Euroopa tööturuasutuste koostöövõrgustik. See hõlmab kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ning Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi.

Euroopa Koordinatsiooniamet

Võrgustikku koordineerib Euroopa tasandil Euroopa Koordinatsiooniamet, mis loodi Euroopa Tööjõuameti raames. Euroopa Koordinatsiooniamet haldab EURESe portaali ja Euroopa veebipõhiste tööhõivepäevade veebiplatvormi.

Riiklikud koordinatsioonibürood

Võrgustiku iga liikmesriik on nimetanud EURESe riikliku koordinatsioonibüroo, kes vastutab liikmete ja partnerite riikliku võrgustiku koordineerimise eest.

EURESe liikmed ja partnerid

Tööotsijatele ja tööandjatele pakuvad teenuseid EURESe liikmed ja partnerid.

Riiklikel tööturuasutustel on eriroll, sest nad osalevad ja osutavad teenuseid EURESe liikmetena nagu teisedki liikmed. Lisaks riiklikele tööturuasutustele võivad EURESe liikmetena või EURESe partneritena osaleda ka muud tööturuasutused ning tööotsijatele ja tööandjatele teenuseid pakkuvad organisatsioonid. See sõltub pakutavate teenuste liigist.

EURESe liige pakub kõiki EURESe teenuseid ja EURESe partner vähem, sõltuvalt organisatsiooni suurusest või muude tema poolt tavaliselt osutatavate teenuste iseloomust.

EC Yellow 25_#fff4bb
EURESe liikme või partneri leidmine

Leidke, kes need on ja kuidas nendega ühendust võtta, valides alloleva nupu kaudu riigi.