Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

EURES ve vaší zemi

EURES je evropská síť pro spolupráci služeb zaměstnanosti. Pokrývá všechny země Evropské unie a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Evropský koordinační úřad

Na evropské úrovni síť koordinuje Evropský koordinační úřad, který byl zřízen v rámci Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Evropský koordinační úřad spravuje portál EURES a webovou platformu Evropských on-line dnů pracovních příležitostí.

Národní koordinační úřady

Každá členská země sítě EURES jmenovala národní koordinační úřad, který zodpovídá za koordinaci vnitrostátní sítě členů a partnerů.

Členové a partneři sítě EURES

Služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům poskytují členové a partneři sítě EURES.

Specifickou úlohu sehrávají veřejné služby zaměstnanosti, které jsou zapojeny stejným způsobem jako ostatní členové a poskytují služby jako členové sítě EURES. Kromě veřejných služeb zaměstnanosti mohou být zapojeny také další služby zaměstnanosti a organizace poskytující služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům, a to buď jako členové sítě EURES, nebo jako partneři sítě EURES. Záleží na tom, jaký typ služeb poskytují.

Zatímco člen sítě EURES poskytuje celou škálu služeb sítě EURES, partner sítě EURES má omezenější nabídku služeb v závislosti na velikosti organizace nebo povaze dalších služeb, které obvykle poskytuje.

EC Yellow 25_#fff4bb
Nalézt člena nebo partnera sítě EURES

Zjistěte, kdo jsou a jak je kontaktovat, výběrem země pomocí tlačítka níže.