Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)

EURES w twoim kraju

EURES jest europejską siecią współpracy służb zatrudnienia. Obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

Europejski Urząd Koordynacji

Na szczeblu europejskim sieć koordynowana jest przez Europejski Urząd Koordynacji ustanowiony w ramach Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Europejski Urząd Koordynacji zarządza portalem EURES i platformą internetową Europejskich Dni Pracy Online.

Krajowe urzędy koordynacji

Każdy kraj będący członkiem sieci wyznaczył krajowy urząd koordynacji dla EURES, który odpowiada za koordynację krajowej sieci członków i partnerów.

Członkowie i partnerzy EURES

Usługi dla osób poszukujących pracy i pracodawców świadczą członkowie i partnerzy EURES.

Publiczne służby zatrudnienia odgrywają szczególną rolę, ponieważ uczestniczą i świadczą usługi jako członkowie EURES podobnie jak inni członkowie. Oprócz publicznych służb zatrudnienia inne służby zatrudnienia i organizacje świadczące usługi na rzecz osób poszukujących pracy i pracodawców mogą również uczestniczyć albo jako członkowie EURES, albo jako partnerzy EURES. Zależy to od rodzaju oferowanych przez nie usług.

Członek EURES zapewnia pełen zakres usług EURES, natomiast partner EURES ma bardziej ograniczoną ofertę usług w zależności od wielkości organizacji lub charakteru innych usług, które zwykle świadczy.

EC Yellow 25_#fff4bb
Znajdź członka lub partnera EURES

Sprawdź, kim są i w jaki sposób można się z nimi skontaktować, wybierając kraj za pomocą przycisku poniżej.