Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)

EURES in uw land

EURES is een Europees netwerk van samenwerkende arbeidsbureaus. Het omvat alle lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Europees coördinatiebureau (ECO)

Het netwerk wordt op Europees niveau gecoördineerd door het Europees Coördinatiebureau, dat is ondergebracht bij de Europese Arbeidsautoriteit Het ECO beheert het EURES-portaal en het EOJD-webplatform.

Nationale coördinatiebureaus

Elk bij het netwerk aangesloten land heeft een eigen nationaal coördinatiebureau voor EURES, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het nationale netwerk van leden en partners.

EURES-leden en -partners

De diensten aan werkzoekenden en werkgevers worden aangeboden door EURES-leden en -partners.

Openbare diensten voor arbeidsvoorziening spelen een specifieke rol, aangezien zij als EURES-lid net als andere leden deelnemen en diensten verlenen. Naast de openbare diensten kunnen ook andere diensten voor arbeidsvoorziening en organisaties die diensten verlenen aan werkzoekenden en werkgevers, deelnemen als lid of partner van EURES. Dat hangt af van het type dienstverlening dat zij bieden.

Een EURES-lid verleent alle EURES-diensten, terwijl een EURES-partner een beperkter dienstenaanbod heeft, afhankelijk van de omvang van de organisatie of de aard van de andere diensten die zij doorgaans biedt.

EC Yellow 25_#fff4bb
Vind een EURES-lid of -partner

Kies een land via onderstaande knop voor meer informatie en contactmogelijkheden.