Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)

EURES-diensten

EURES is een samenwerkingsnetwerk dat is opgezet om het vrije verkeer van werknemers tussen de 27 EU-lidstaten, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te vergemakkelijken.

Het netwerk bestaat uit: het Europees Coördinatiebureau, de nationale coördinatiebureaus, EURES-partners en de geassocieerde EURES-partners.

De partners in het netwerk kunnen openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn, particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, vakbonden, werkgeversorganisaties en andere relevante actoren op de arbeidsmarkt. De partners verstrekken informatie en verlenen plaatsings- en wervingsdiensten aan werkgevers en werkzoekenden, terwijl het Europees Coördinatiebureau en de nationale coördinatiebureaus respectievelijk op Europees en nationaal niveau toezicht houden op de organisatie van de activiteiten.

Daarnaast vervult EURES een belangrijke rol in het verstrekken van specifieke informatie en het vergemakkelijken van plaatsingen ten behoeve werkgevers en grensarbeiders in Europese grensregio's.

Praktisch gezien verleent EURES zijn diensten via zijn portaalsite en via een netwerk van ongeveer 1 000 EURES-adviseurs die dagelijks in contact staan met werkzoekenden en werkgevers uit heel Europa.

Wat kan EURES voor u doen?

EURES helpt werkzoekenden aan een baan en werkgevers aan personeel in heel Europa

Het beginsel van vrij verkeer van werknemers wordt gezien als een van de belangrijkste rechten van de burgers van de Europese Unie. Dit betekent dat je naar iedere lidstaat van de Europese Unie, alsook naar IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, kunt gaan om daar naar werk te zoeken en een baan te aanvaarden.

Maar van dit recht gebruikmaken kan soms moeilijk zijn en het kan je afschrikken. EURES heeft juist tot doel werkzoekenden en werkgevers daarbij een handje te helpen.

Op zijn portaal en via het uitgebreide netwerk van meer dan duizend adviseurs in zijn leden- en partnerorganisaties biedt EURES een grote verscheidenheid aan diensten aan.

EURES-diensten voor werkzoekenden en werkgevers:

  • de juiste vacatures en cv’s op het EURES-portaal bijeenbrengen;
  • informatie, begeleiding en andere ondersteunende diensten verlenen aan werknemers en werkgevers;
  • toegang bieden tot informatie over levens- en arbeidsomstandigheden in de EU-lidstaten, zoals over belastingen, pensioenen, ziektekostenverzekeringen en sociale zekerheid;
  • specifieke ondersteuning bieden aan grensarbeiders en werkgevers in grensregio’s;
  • specifieke groepen ondersteuning bieden in het kader van "EURES Targeted Mobility Schemes";
  • dynamische wervingsactiviteiten ondersteunen via het Europese (online)platform voor banendagen;
  • informatie over en toegang bieden tot bijstand na de werving, zoals talencursussen en hulp bij de integratie in het land van bestemming.

Lees meer over de EURES-dienstverlening en ga naar de verschillende rubrieken op deze website, zoek de contactgegevens van de EURES-leden en -partners op de pagina EURES in uw land of neem rechtstreeks per telefoon, e-mail of chat contact op met een EURES-adviseur. Je kunt ook contact opnemen met de EURES-helpdesk wanneer je vragen hebt over het portaal of anderszins.