Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)

EURES in grensregio’s

De interne grensregio’s van de EU beslaan 40 % van het grondgebied van de EU en er wonen bijna 2 miljoen grensarbeiders. Volgens het meest recente verslag over arbeidsmobiliteit binnen de EU wonen meer dan 1,3 miljoen mensen in de EU in het ene land en werken ze in een ander land.

Toch kunnen grensarbeiders dagelijks te maken krijgen met een aantal belemmeringen, zoals verschillende nationale praktijken, socialezekerheidsstelsels, belastingregels en rechtsstelsels. Bovendien is het openbaar vervoer in grensoverschrijdende regio’s vaak minder ontwikkeld dan binnenlands vervoer, wat een extra belemmering vormt om in het buitenland in de EU te werken.

Eures helpt grensarbeiders deze belemmeringen uit de weg te ruimen door financiële steun te verlenen aan grensoverschrijdende partnerschappen in het kader van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

In deze partnerschappen werken Eures-leden en -partners over de grenzen heen samen om werknemers beter in staat te stellen in het buitenland te werken en om werkgevers te helpen dit mogelijk te maken. Organisaties die geen deel uitmaken van het Eures-netwerk kunnen ook deelnemen als zij in dit verband kunnen helpen. Tot de partners behoren gewoonlijk openbare diensten voor arbeidsvoorziening, werkgeversorganisaties en organisaties zoals universiteiten, bedrijfsverenigingen, vakbonden en kamers van koophandel.

In 2024, 2025 en 2026 ontvangen 6 grensoverschrijdende partnerschappen, waarbij 8 landen betrokken zijn, financiering van het ESF+. Daarnaast is een aantal andere partnerschappen actief zonder financiële steun van de EU.

De door het ESF+ ondersteunde grensoverschrijdende partnerschappen vindt u hieronder. Klik op de links om meer te weten te komen over de partnerschappen en hun lopende activiteiten en diensten, of om meer informatie of ondersteuning te vragen:

 

Het overkoepelende doel van de partnerschappen is informatie uitwisselen en advies voor werkzoekenden en werkgevers over werken en in dienst nemen over de grenzen heen, over het aanbieden van banen en het verlenen van diensten voor en na de werving.

Teams van deskundigen staan klaar om werknemers in elke fase van hun loopbaan te ondersteunen en eventuele vragen te beantwoorden over de praktische aspecten van grensoverschrijdend werken.

De partnerschappen houden ook toezicht op de stromen werknemers over hun respectieve grenzen heen en op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ze brengen ook belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers op de regionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt in kaart.

Elk jaar voeren de partnerschappen tal van activiteiten uit ter ondersteuning van zowel werkzoekenden als werkgevers.

Ga naar Eures-adviseurs per grensoverschrijdend partnerschap voor meer advies over vacatures in uw regio.