Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)

EURES in grensoverschrijdende regio’s

Volgens het meest recente verslag over de arbeidsmobiliteit binnen de EU beslaan de binnengrensregio’s van de EU 40 % van het grondgebied van de EU en wonen er bijna 2 miljoen grensarbeiders.

Toch kunnen grensarbeiders dagelijks te maken krijgen met een aantal belemmeringen, zoals verschillende nationale praktijken, socialezekerheidsstelsels, belastingregels en rechtsstelsels. Ook de werkgevers in grensoverschrijdende regio’s worden geconfronteerd met talrijke belemmeringen bij het aanwerven van personeel over de grenzen heen.

Grensoverschrijdende EURES-partnerschappen helpen werknemers en werkgevers deze belemmeringen uit de weg te ruimen in het kader van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

Bekijk in deze korte video hoe grensoverschrijdende EURES-partnerschappen werken en hoe zij u kunnen ondersteunen:

EURES-leden en -partners werken samen over de grenzen heen om werknemers beter in staat te stellen in het buitenland te werken en om werkgevers te helpen dit mogelijk te maken. Organisaties die geen deel uitmaken van het Eures-netwerk kunnen ook deelnemen als zij in dit verband kunnen helpen. Tot de partners behoren gewoonlijk openbare diensten voor arbeidsvoorziening, werkgeversorganisaties en organisaties zoals universiteiten, bedrijfsverenigingen, vakbonden en kamers van koophandel of regionale overheden.

Grensoverschrijdende EURES-partnerschappen wisselen informatie en advies uit voor werkzoekenden en werkgevers over werken en in dienst nemen over de grenzen heen, over het aanbieden van banen en het verlenen van diensten voor en na de werving. Teams van deskundigen staan klaar om werknemers in elke fase van hun loopbaan te ondersteunen en eventuele vragen te beantwoorden over de praktische aspecten van grensoverschrijdend werken.

De grensoverschrijdende EURES- partnerschappen houden ook toezicht op de stromen werknemers over hun respectieve grenzen heen en op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ze brengen ook belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers op de regionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt in kaart.

In 2024, 2025 en 2026 ontvangen zes grensoverschrijdende EURES-partnerschappen, waarbij acht landen betrokken zijn, financiering van het ESF+:

EURES-T Grande Région

(België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg)

EURES-T Oberrhein/Rhin supérieur

(Frankrijk, Duitsland en Zwitserland)

EURADRIA

(Italië en Slovenië)

EURES-T Andalucía-Algarve

(Spanje en Portugal)

EURES-T Extremadura-Alentejo

(Spanje en Portugal)

EURES-T Norte de Portugal-Galicia

(Spanje en Portugal)

Daarnaast zijn er partnerschappen actief zonder financiële steun van de EU of met verschillende EU-financieringsmodellen:

EURES-T Beskydy

(Tsjechië, Polen en Slowakije)

Ga naar EURES-advisers per grensoverschrijdend partnerschap voor meer advies over vacatures in uw regio.